Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Jäsenesittelyssä Kantamoinen OsuuskuntaKantamoinen on kokeneiden sote- ja terapia-alan ammattilaisen osuuskunta Lempäälästä. Se toteuttaa lastensuojelun, sosiaalihuollon ja päihdehuollon avopalveluja Pirkanmaan ja OmaHämeen hyvinvointialueilla. Keskeisimpänä palveluna tällä hetkellä on kotiin tehtävä perhekuntoutus.

 

Mitä taustakoulututusta teiltä löytyy?

Kantamoisen tiimissä työskentelee sosionomin, opettajan, kasvatuspsykologian, toimintaterapeutin ja sairaanhoitajan pohjakoulutuksen omaavia työntekijöitä. Kolmella työntekijöistä on terapiakoulutusta (psykoterapia, lyhytterapia, perhe- ja pariterapia).

 

Mikä sai teidät aloittamaan GC-palvelujen tuottamisen?

Alun perin vuonna 2020 ajatuksena oli, että Kantamoinen jatkaa Solisevan yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa toteuttamien Green Care -tukiviikonloppujen toteuttamista lapsille ja nuorille. Pelastakaa Lapset ry:n lopetettua kyseisen palvelun tuottamisen luontolähtöisyydestä ja eläinavusteisuudesta on tullut yksi menetelmä Kantamoisen muihin lastensuojelu- ja perhepalveluihin. Vuonna 2022 Kantamoinen oli mukana Green Care Finland ry:n Pirkanmaan aluejaoston toteuttamassa Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla -hankkeessa.

 


Kauanko olette tuottaneet GC-palveluja?

Osalla Kantamoisen työntekijöistä on pitkä partio-, eräily- ja eläinharrastustausta, joka antaa sote-puolen koulutukseen ja pitkään työkokemukseen yhdistettynä hyvän pohjan hyödyntää luontolähtöisyyttä ja eläinavusteisuutta ammatillisesti eri asiakasryhmien kanssa. Kantamoisen Green Care -toiminnan logiikkaan kuuluu myös verkostoituminen alueen muiden Green Care -toimijoiden kanssa. Perhekuntoutustyössä hyödynnämme tavoitteellisesti myös perheiden omia lemmikkieläimiä ja lähiluontoa. Green Care -toiminnan kehittämisestä Kantamoisessa huolehtii terapiavastaava Sirpa Mäkinen, jolla on eri koulutusten ja käytännön työn kautta hankittu Green Care -kokemus.

 

Yrityksenne GC-palvelut, käytetyt menetelmät ja asiakasryhmät?

Green Care -menetelmiä käytämme tällä hetkellä lasten, nuorten ja perheiden kanssa erityisesti kotiin tehtävässä perhekuntoutuksessa. Menetelmien valintaan vaikuttaa asiakkaan toiveet ja työskentelyllä yhdessä perheen sekä lapsen tai nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa asetetut tavoitteet. Olemme hyödyntäneet mm. retkeilyä lähiluonnossa, ”kotatapaamisia”, vierailuja talleille tai muihin eläinpaikkoihin, koira-avusteisuutta asiakkaan oman lemmikin kanssa, kalastusta ja puutarha-avusteisuutta, joka on esimerkiksi tarkoittanut viher- ja hyötykasvien istuttamista yhdessä tai asiakasperheen kodin pihan laittoa. Käytämme työssämme paljon myös erilaisia luontoaiheisia kuvia, leluja ja muita materiaaleja.

 

Miksi juuri GC-toimintamallit?

Green Care sopii meille erityisesti siksi, että sen avulla vahvistetaan yhteistyösuhdetta asiakasperheen ja eri perheenjäsenten välillä. Ajattelemme, että suhteisiin panostaminen lisää työmme vaikuttavuutta. Luonto ja eläimet tuovat myös iloa sekä myönteisiä kokemuksia asiakasryhmille, joiden elämäntilanne voi olla eri syistä hyvinkin kuormittunut. Haluamme myös osaltamme vaikuttaa siihen, että luonnon ja eläinten hyvinvointivaikutukset ovat saavutettavissa myös niille lapsille, nuorille ja perheille, joilla ei taloudellisista, terveydellisistä ja psykososiaalisista syistä ole niihin tasavertaisia mahdollisuuksia.


Millaisiin asiakaskohtaisiin tavoitteisiin käytätte GC-menetelmiä?

Erilaiset Green Care -lähtöiset menetelmät auttavat meitä esimerkiksi kontaktin ja luottamuksen saamisessa lapseen tai nuoreen, jolla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Luonnossa tai eläinten kanssa toimiminen on hyvä keino myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun niin lapsille kuin vanhemmillekin. Keskeinen asiakastavoite meillä on myös perheen yhteistoiminnan ja sisäisen koheesion vahvistaminen Green Care -menetelmien avulla. Luonto ja eläimet auttavat myös rauhoittumaan tapaamisessa käsiteltävien teemojen äärelle. Niiden parissa perheenjäsenet ja myös työntekijät voivat nähdä toisensa aivan uudenlaisin silmälasein, joka vaikuttaa myönteisesti edellä mainittuun yhteistyösuhteeseen ja perhesuhteisiin.

 


Huomioita palvelujen vaikuttavuudesta?
Perhekuntoutustyöskentelyyn sitoutuminen mahdollistuu ja lisääntyy. Stressitasot laskevat ja tapaamisilla on rauhallisempaa ja voidaan keskittyä yhteisen asian äärelle. Vanhemmat ja työntekijät kertovat, että etukäteen ajatuksissa raskaalta tuntunut perhetapaaminen onkin sujunut kevyemmin ja ollut jopa omaa kuormitusta palauttava kokemus. Tunteiden ja kokemusten sanoittamiseen saa apua luonnosta ja eläimistä sekä niihin liittyvistä metaforista


Esimerkkejä tavoitteiden saavuttamisesta GC-menetelmin?

Toteutimme puutarha-avusteista toiminta yhden vanhemman perheessä, jossa nuorella ja vanhemmalla kriisiytyneet välit ja kummallakin mielenterveyteen liittyviä haasteita. Yhteinen tekeminen perheessä puuttui. Huonekasvien ja yrttien istuttamisesta löytyi sekä nuorta että vanhempaa kiinnostava tekeminen, jonka äärellä samassa pöydässä istuminen ja omien asioiden sanoittamisen harjoittelu mahdollistui. Tapahtui myös toimintaan liittyvää toisen mielipiteen kysymistä ja auttamista. Molemmat kertoivat työskentelyn päättyessä, että ”istutusprojektilla” oli keskeinen merkitys sille, että tilanne ja vuorovaikutus perheessä alkoi helpottumaan.

 

Aloitimme työskentelyn perheessä, jossa oli pieni, puhumaton ja pelien maailmaan keskittynyt poika. Hänellä oli autismin kirjon diagnoosi, ja vaikeuksia käydä koulua. Poika ei halunnut osallistua tapaamisiin eikä kommunikoinut suoraan työntekijöiden kanssa. Suhde poikaan alkoi muodostua perheen kissaa ruokkiessa ja silitellessä. Poika piti tapaamisilla aluksi katseen tiukasti kissaan eikä vastannut mitenkään työntekijän kysymyksiin. Perhekuntoutuksen edetessä hän alkoi nostaa katsetta kissasta ja eleillä reagoida työntekijän kyllä-ei -kysymyksiin. Kissan mukana olo mahdollisti pojalle myös poistumisen omasta huoneesta. Kokemuksen myötä pohdittu vanhempien kanssa, miten eläinavusteisuutta voisi hyödyntää laajemminkin lapsen kuntoutuksen ja sosiaalisten suhteiden tukena.

 

Kantamoisen perhetapaamisissa käytetään tunnekortteja, jotka ovat vapaasti ladattavissa Tukiliiton sivuilla.  

 

Vinkkejä alalle suuntaaville toimijoille?

Haluaisimme liputtaa yhdessä tekemisen puolesta. Kaikkia ei yhden työntekijän tai palvelun tuottajan tarvitse osata itse. Toisaalta oman sote-alan ammattitaidon päälle voi kehittää myös luovasti ja tavoitteellisesti erilaisia luontolähtöisiä ja eläinavusteisia menetelmiä. Aina ei tarvitse olla suuria tavoitteita - myös ilon ja palautumisen kokemusten mahdollistaminen perheille on todella arvokasta ja voi toimia sysäyksenä eteenpäin!


Muuta, mitä haluaisit nostaa toiminnastanne tai omalta alaltanne esiin?

Green Care -palveluiden ja menetelmien saavutettavuuden huomioiminen on tärkeää. Saavutettavuutta tulee tarkastella ja parantaa eri näkökulmista.

 

Kantamoisen kotisivut ja facebook.


Jäsenesittelyssä Erican eläimet & elämykset
Jäsenesittelyssä Pyhäjärveläinen sosiaali- ja hevosalan yritys Lumokuu Ay.
Monipuolista hevostoimintaa ja matalan kynnyksen harrastamista - Jäsenesittelyssä Naavataival
Psykologipalveluja Pirkanmaalla - jäsenesittelyssä Psykologipalvelu Milla Laitanen
Luonto- ja eläinavusteista toimintaa nuortenkodissa - jäsenesittelyssä Ihalan Tupa ja Polku Oy 
Green Care -toimintaa luonto- ja maatilaympäristössä - jäsenesittelyssä Nekanvaaja
Luontopainotteista varhaiskasvatusta ja luontoretkiä - jäsenesittelyssä Mäntyniemen Ikihonka Oy
Hyvinvointipalveluita luontoympäristössä - jäsenesittelyssä Pirteeks
Vaikuttavaa eläinavusteista työskentelyä - jäsenesittelyssä Hali-Koira
Fysioterapiaa luontoavusteisesti - jäsenesittelyssä PuroFysio
Hevosavusteista toimintaa kaikille halukkaille - jäsenesittelyssä Huvikummun Hevostalli  
Hevospalveluja monipuolisesti - jäsenesittelyssä Onnenhevoset Oy
40 vuoden historia luontolähtöisestä toiminnasta - jäsenesittelyssä Nuorisokeskus Piispala
Green Care -toiminta elämäntapana - jäsenesittelyssä Purola Farm
Kansainvälisestä yritysmaailmasta Green Caren pariin - jäsenesittelyssä Mixing Nuts Oy 
Pysähtymisen paikka, jossa rentoutua luonnon ja aistien kautta - jäsenesittelyssä Perttulan tila
Green Care -toiminnassa ohjaajan roolia ja ohjaajuutta ei voi koskaan korostaa liikaa - jäsenesittelyssä LuontoLeena
Green Care on kaikkien asiakasryhmien kanssa toimiva tapa - jäsenesittelyssä Kokkolan ensi- ja turvakoti ry
Hyvinvoiva eläin takaa turvallisen ja erityisen kokemuksen jokaiselle asiakkaalle - jäsenesittelyssä Kotieläinpiha HuliVili
Muutoksen näkeminen on tosi voimaannuttava kokemus - jäsenesittelyssä SPHT Säteen Taika 
Halu tarjota paikka, jossa hetkellisesti unohtaa murheet - jäsenesittelyssä Alitalon tila
Luonnon tapa pysähdyttää pienten asioiden äärelle, auttaa saavuttamaan isoja tuloksia - jäsenesittelyssä Mielen liekki   
Eläimet ja luontoympäristö helpottavat vaikeista asioista puhumista - jäsenesittelyssä Kotatuli Oy
Palveluesittelyssä Cardehumman mysteeripeli Kuudes Yritys
Monipuolista koulutusta sekä Green Care -osaamista - jäsenesittelyssä Kainuun ammattiopisto
Green Care -palveluihin sisältyy toisaalta aika kohtaamiselle, toisaalta ajattomuus – jäsenesittelyssä Kajona
Metsä on ihmiselle luontainen elinympäristö, siellä on helppo rentoutua – jäsenesittelyssä Univeräjä
Toimintaa luonnon helmassa - jäsenesittelyssä Muurlan opisto
Työkaluja eläinavusteiseen työskentelyyn – jäsenesittelyssä Eläinkuusikko oy
Luontolähtöistä perinneviriketoimintaa ikäihmisille – jäsenesittelyssä Luonto- ja kulttuuripalvelu Angervo
Jäsenesittelyssä Hyvinvointi- ja terapiakeskus Vanha Apteekki – palaute on aina myönteistä
Eläinavusteisuus tukee masennus- ja ahdistuneisuusoireista kärsivien nuorten terapiaa – Jäsenesittelyssä Psykologipalvelu Klaufir
Musiikki, tanssi ja Green Care -menetelmät kommunikoivat upeasti keskenään – jäsenesittelyssä Luovuuden Lakeus Ky
Green Care -toiminnan kehittäminen vaatii aika ajoin lintuperspektiivistä analysointia – jäsenesittelyssä Aisti ja Tunne Oy
Luontoperustaiset menetelmät kasvatus- ja sosiaalialalla ovat melko edullisia ja kustannustehokkaita perinteisten menetelmien rinnalla – jäsenesittelyssä Fantasy Fishing
Hengitämme metsää – jäsenesittelyssä Naturest Oy
Sosiaalihuollon ja lastensuojelun tukipalvelua eläin- ja luontoavusteisesti – jäsenesittelyssä Soliseva
Green Care oman merkityksen ja minän löytymisen tukena – jäsenesittelyssä Kasvunpolku Oy
Green Care -käsite tukee palvelumuotoilua ja lisää toiminnan vaikuttavuutta – jäsenesittelyssä Luontohyvinvointikeskus Tyynelä
Luontotoiminnot muistisairaiden hyvinvoinnin tukena – jäsenesittelyssä Hoivakoti Villa Kivi

yhteistyössä mukana: