Rantala, Annariikka ja Viikilä, Rea. Green Care -malli

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Rantala, Annariikka ja Viikilä, Rea. Green Care -malli

Aineiston nimi: Rantala, Annariikka ja Viikilä, Rea. Green Care -malli

Green Care -malli on Creen Care GREEN KARELIA –hankkeen toimeksiantona tehty Laurea ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä syntynyt sivusto, jonka tarkoitus on helpottaa ikääntyneiden hoiva- ja palveluasumisen yksiköitä ottamaan toimintaansa mukaan erilaisia vihreään hoivaan perustuvia toimintatapoja.

 

Creen Care -mallia voi käyttää suunnittelun apuvälineenä silloin, kun halutaan tukea ja ylläpitää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä luonto- ja eläinlähtöisten menetelmien avulla. Green Care -mallin käytön toivotaan edistävän kiinnostusta vihreään hoivaan ja sen käyttöön ikääntyneiden hoivatyössä.

 

Lähde: Rantala, Annariikka ja Viikilä, Rea. 2018. Green Care-malli. Laurea-ammattikorkeakoulu. Saatavilla https://www.theseus.fi/handle/10024/150843

 

Malli löytyy osoitteesta: http://greencaremalli.com/

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2018 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Laurea-ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: