Rantasuomela, Jenna. Kesäeläimet hoitotyön tukena - Opas kesäeläinten hankintaan

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Rantasuomela, Jenna. Kesäeläimet hoitotyön tukena - Opas kesäeläinten hankintaan

Aineiston nimi: Rantasuomela, Jenna. Kesäeläimet hoitotyön tukena - Opas kesäeläinten hankintaan

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä ja koota selkeä ja kattava opas hoivakodeille, jotka suunnittelevat kesäeläinten hankintaa. Opinnäytetyössä on pyritty tuomaan esille eläinten hyvinvointiin vaikuttavia seikkoja, jotta hoivakodeilla olisi kesäeläintoimintaa harjoittaessaan tietoa eläinten käyttäytymisestä ja hoidosta. Tavoitteena oli, että oppaan valmistuttua se on helposti käytettävissä ja hyödyllinen kohderyhmänä oleville hoivakodeille.

 

Rantasuomela, J. 2016. Kesäeläimet hoivatyön tukena - opas kesäeläinten hankintaan. Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, Oulun ammattikorkeakoulu.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2016 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Oulun ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: