Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa

Hankkeen nimi
Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa

Hankkeen päätoteuttaja

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

 

Yhteystiedot

Laura Jokela

laura.jokela(at)lapinamk.fi

puh. 050 310 9339

 

Muut hanketoimijat

Luonnonvarakeskus

Rovaniemen kaupunki

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/projektit/polut/

Kuvaus

Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotouttamisessa on hanke,jossa tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotoutumisen ja osallisuuden edistämisen sekä sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy luontoon tukeutuvien ja luontolähtöisten menetelmien ja toimintojen avulla. Hanke toteutetaan yhteisyössä Rovaniemen kaupungin ja lUonnonvarakeskuksen kanssa. Toimnepiteitä ja yhteistyötä, kuten koulutusta ja kehittämistyöpajoja sekä hankkeessa kehitettävistä malleista tiedottamista viedään myös muihin Lapin kaupunkeihin ja kuntiin, joissa on kiintiöpakolaisia. Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan luontolähtöisiä kotouttamistoiminnan menetelmiä, joilla vahvistetaan maahanmuuttajien toiminta- ja työkykyä. Hankkeen tuloksena saadaan käyttöön luontolähtöisen, kaksisuuntaisen kotoutumisen malleja, jotka tukevat Lapin alueen maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ansaintamahdollisuuksia. Tuloksena on hankkeeseen osallistuneiden maahanmuuttajien vahvistunut luontosuhde.

 

Hankkeen tuloksia:

Ideoita ja ohjeita ympäri vuoden järjestettäviin luontotyöpajoihin –PoLut-hankkeessa kehitettyjä luontotyöpajoja maahanmuuttajaryhmille

 

Ideoita ja ohjeita luontotyötoiminnan järjestämiseen –PoLut-hankkeessa kehitettyjä ohjattuja työtoimintakokeiluja

 

Yhteinen luonto kotouttaa – PoLut-hankkeen kokemuksia ja tuloksia luontolähtöisestä kotoutumisesta

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tutkimus Koulutus Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2017

Hankkeen päättymisvuosi
2019

yhteistyössä mukana: