Green Care –yrittämisen kehittämistarpeet Lapissa

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Green Care –yrittämisen kehittämistarpeet Lapissa

Hankkeen nimi
Green Care –yrittämisen kehittämistarpeet Lapissa

Hankkeessa etsitään Lapin alueen Green Care -toimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja kehittämisen mahdollistavia tekijöitä sekä aktivoidaan kiinnostuneita mukaan Green Care -kehitystyöhön. Tavoitteena on synnyttää uusia yrittämisen mahdollisuuksia, kehittämisideoita sekä toimijakumppanuuksia mm. hyvinvointi-, matkailu-, taide- ja kulttuuri- sekä maa- ja metsätalous- ja luonnonvara-alan yrittäjille ja yrittämisestä kiinnostuneille. 

Lapin AMK toteuttaa hanketta yhdessä monialaisen työryhmän edustajien kanssa ajalla 1.8.2017-31.12.2018. Hankkeen tukirahoitus on myönnetty Lapin ELY-keskuksen kautta Maaseuturahastosta. Lisätietoa Sanna Vinblad, sanna.vinblad(at)lapinamk.fi ja Leena Välimaa leena.valimaa(at)lapinamk.fi sekä http://www.lapinamk.fi/fi/Tyoelamalle/Kehittamisymparistot/Green-Care

 

 

Hanke on päättynyt! Hankkeen tuloksia:

Sanna Vinblad (toim.)
YRITTÄJÄT
GREEN CARE - PALVELUIDEN TUOTTAJINA

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/167705/D%204%202019%20Yritt%C3%A4j%C3%A4t%20Green%20Care%20-palveluiden%20tuottajina%20VALMIS.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2017

Hankkeen päättymisvuosi
2019

yhteistyössä mukana: