Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla - tukiprosesseja haasteellisiin elämäntilanteisiin eläin-, maatila-, luontoja puutarha-avusteisesti -hanke pilotoi Green Care Pirkanmaan aluejaoston ja kuntien yhteistyönä Luontohoiva-tukiprosessia perheille, joilla on taloudellisia ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Hanke kohdentuu pirkanmaalaisiin perheisiin, joilla elämäntilannetta kuormittavat esim. mielenterveysongelmat, murrosikäisen koulunkäynnin pulmat tai neurokirjon haasteet.

 

Luontohoiva-tukiprosessien sisällöistä ja tavoitteellisesta toteutuksesta vastaa Green Care Pirkanmaa yhdessä alueen asiantuntijoiden (järjestöt, pienyrittäjät) kanssa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa perheen sisäistä vuorovaikutusta ja arjen selviytymiskeinoja Green Care -toimintamallin avulla. Vaikutuksia arvioidaan systemaattisesti yhdessä perheen ja kumppaneiden kanssa hankeaikana. 

 

Hankeaika

1.1.-31.12.2022.

 

Hanke on päättynyt, ja sen toiminnan ja tutkimuksen tekoon etsitään jatkomahdollisuuksia. 

 

Hankkeen tiedotteet

Toimenpiteet

Hankeaikana toteutetaan yhteensä kymmenen Luontohoiva-pilottia kuntien ja Green Care Finland ry:n Pirkanmaan aluejaoston yhteistyönä. Hanke alkaa tukiprosessien toteuttajien haulla Pirkanmaan alueelta, jonka jälkeen hankkeeseen mukaan lähteville toimijoille järjestetään ennakkovalmennus. Hankkeessa mukana olevat toimijat sitoutuvat kehittämään tukiprosessin mallia ja tuottamaan tietoa sen vaikutuksista perheille. 

 

Lisäksi hankkeessa haetaan ja valitaan kymmenen luontohoiva-tukiprosessia kokeilevaa perhettä Pirkanmaan kuntien perhepalveluiden kautta. Luontohoiva-tukiprosessi koostuu kolmesta räätälöidystä tapaamisesta per perhe sekä ennakko- ja välitehtävistä. Hankkeen luontohoiva-tukiprosessiin osallistuminen on perheelle maksutonta.

 

Perhe voi valita Luontohoiva–tukiprosessin teemoista: eläinavusteisuus, maatila-avusteisuus, puutarha-avusteisuus ja luontolähtöiset menetelmät. Perheen tilanne ja tuen tarpeet sekä niissä tapahtuneet muutokset arvioidaan toiminnan alussa ja lopussa strukturoidulla haastattelulla. Lisäksi perhe antaa anonyymin palautteen tukiprosessin toimivuudesta.

 

Luontohoiva-tukiprosessien järjestämisen lisäksi hankkeessa järjestetään tiedotusta, etäkoulutusta ja työpaja, johon kutsutaan mukaan kuntien ja tulevan hyvinvointialueen ammattilaisia.

 

Kiinnostuitko, ja haluat osallistua hankkeen toimintoihin, lisätietoja antavat alla olevat yhteyshenkilöt!

 

Lisätietoja ja hankkeen yhteyshenkilöt

Green Care Pirkanmaa

Sirpa Mäkinen, sirpa@soliseva.fi

Green Care Pirkanmaa Facebook

 

Hankkeen rahoitus ja toteutus


yhteistyössä mukana: