Salonen, Kirsi. Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Salonen, Kirsi. Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena

Aineiston nimi: Salonen, Kirsi. Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena

Kirsi Salosen väitöskirja koostuu neljästä osatutkimuksesta. Salosen väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tutkia omaehtoisten ja ohjattujen
luontokokemuksien koettuja vaikutuksia ja sisältöulottuvuuksia.

 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkasteltiin koettuja vaikutuksia omaehtoisissa luontokokemuksissa. Toisessa osatutkimuksessa kehitettiin Kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittari (KOLU, ja arvioitiin sen rakennetta, sisältöulottuvuuksien reliabiliteettia sekä mittarin rakenne-, kriteeri- ja ryhmien erotteluvaliditeettia. Kolmannessa ja neljännessä osatutkimuksissa aiheena olivat ohjattujen luontokokemuksien koetut vaikutukset ja sisältöulottuvuudet Green Care -toiminnassa (kolmas osatutkimus) ja Luonnosta Virtaa -interventiossa (neljäs osatutkimus). Luonnosta Virtaa -interventiossa (LuoViryhmä ja itsenäiset ulkoilijat) koettuja vaikutuksia arvioitiin myös tunnetilan muutoksina intervention aikana.

 

Lähde

Salonen, K. 2020. Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Tampereen yliopisto. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1563-4

Materiaalityyppi
Tieteellinen julkaisu

Julkaisuajankohta
2020 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Tampereen yliopisto

yhteistyössä mukana: