Koponen, Hanna ja Kuuskoski, Kati-Aurora. Green Care mahdollisuutena moneen - Aistihuone kehitysvammaisten palvelukodissa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Koponen, Hanna ja Kuuskoski, Kati-Aurora. Green Care mahdollisuutena moneen - Aistihuone kehitysvammaisten palvelukodissa

Aineiston nimi: Koponen, Hanna ja Kuuskoski, Kati-Aurora. Green Care mahdollisuutena moneen - Aistihuone kehitysvammaisten palvelukodissa

Toiminnallisen opinnäytetyön välittömänä tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Green Care -periaatteella, materiaaleilla ja elementeillä aistihuone kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Caritas Maininkiin Ouluun. Kehitystavoitteena oli palvelukodin asukkaiden käytöshäiriöiden vähentyminen ja sen myötä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, aistihuoneen käytön muodostuminen rutiiniksi ja se, että asukkaat hakeutuisivat sinne oma-aloitteisesti.

 

Koponen, H. & Kuuskoski K-A. 2019. Green Care mahdollisuutena moneen – Aistihuone kehitysvammaisten palvelukodissa. Toimintaterapian opinnäytetyö. OAMK. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot
Fysiologinen kuntoutus, Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Oulun ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: