KASKU- Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » KASKU- Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta

Hankkeen nimi
KASKU- Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta

Hankkeen päätoteuttaja

Oulun ammattikorkeakoulu   

 

Yhteystiedot

Minna Karukka, Oulun ammattikorkeakoulu   

 

 

KASKUssa kokeillaan uudenlaista yhteistyömallia maaseudun pienyritysten ja oppilaitoksen välillä sekä lisätään yritysten palvelumuotoilun osaamista. Kulttuurisisältöjen avulla voidaan luoda vetovoimaista liiketoimintaa ja hyvinvointia sekä parantaa Pohjois-Pohjanmaan houkuttelevuutta matkailu- ja sijoituskohteena.

 

Hankkeen tavoitteena on kulttuurisisältöjen ja luontoelämysten sekä hyvinvoinnin ja ekologisuuden hyödyntäminen osana maaseudun matkailu- ja virkistyspalveluita. Uuden yhteistyömallin luominen oppilaitoksen ja maaseudun mikroyritysten välille. Yritysten tuote- ja palveluideoiden jalostaminen toimiviksi ja yritysten keskinäistä yhteistyötä lisääviksi konsepteiksi. Palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin. Yrittäjien palvelumuotoilun osaamisen ja verkostoitumisen edistäminen.

 

Hanke on päättynyt!

 

 

Hankkeen tuloksia:

 

http://www.metsa.fi/kasku-kasvua-ja-hyvinvointia-kulttuurista-ja-luonnosta

 

Aro, P., Karlström, J., Mikkonen, I., Virkkula, O. 2017. Kyläyhteisö kulttuuri- ja luonto-lähtöisten työhyvinvointipalvelujen tarjoajana.  KASKU - Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta. 

https://www.oamk.fi/files/1415/2447/3507/Kylayhteiso_kulttuuri-_ja_luonto-lahtoisten_tyohyvinvointipalvelujen_tarjoajana.pdf

 

Lisätietoa: 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kasku/tyopajat/kehitystutkimukset/

 

Opinnäyte: 

Paavola, J. 2017.  Työhyvinvointia luonnosta ja kulttuurista / Kartoitus Kasku-hankkeelle. Liiketalouden perustutkinto  OAMK.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/140564/Paavola_Jonna.pdf?sequence=1

Hankkeen toteutusalue/-alueet

Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2018

yhteistyössä mukana: