Metsävoimaa järjestötoimintaan -hankkeen kohderyhmänä olivat Seinäjoki-Ilmajoki-Jalasjärvi alueen yleishyödyllistä toimintaa tuottavat järjestötoimijat (erityisesti sote-kentällä toimivat yhdistykset).  Hankkeen tavoitteena on tukea ja innostaa hankkeen kohderyhmää hyödyntämään tavoitteellisemmin lähialueen metsien hyvinvointivaikutuksia omassa yleishyödyllisessä toiminnassaan.

 

Hanke järjesti vuoden 2022 aikana metsäaiheisia tilaisuuksia Leader Liiverin alueen järjestötoimijoille. Lue lisää hankkeen järjestämistä tilaisuuksista tästä


 

Metsävoimaa järjestötoimintaan -hanke

  • kokosi ja esitteli Liiverin alueen järjestötoimijoille metsäympäristöihin kehitettyjä ja hyväksi koettuja metsien hyvinvointivaikutuksiin pohjautuvia toimintoja, joiden avulla järjestöt voivat kehittää oman kohderyhmän hyvinvointia sekä heidän yhteyttä kotiseutuun ja sen asukkaisiin
  • ideoi uusia metsäaiheisia toimintamahdollisuuksia yhdessä alueella toimivien järjestöjen ja Iso-Britanniassa toimivan Small Woods -järjestön asiantuntijoiden kanssa
  • kannusti Liiverin alueen yhdistyksiä järjestöjen välisiin hyvinvointia tuottaviin metsäyhteistyökuvioihin omissa lähimetsissään

Green Care -mallilla tuotettujen toimintojen fyysisten, sosiaalisten ja/tai psyykkisten hyvinvointivaikutusten lisäksi menetelmät nostavat esille mm. osallisuuden työkaluja, yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä yhteyttä lähiympäristöön ja luontoon.

 

Hankeaika

Hanke toimi 31.3.2022 saakka (jatkoaika 31.7.2022 saakka)

 

Toimenpiteet

Hankkeessa järjestettiin

1) kolme Metsästä voimaa -hybriditapahtumaa (live ja verkkostriimaus). Katso videoklippi 10.8.2021 metsätilaisuudesta tästä.

2) neljä verkossa tapahtuvaa verkostoitumistilaisuutta, joihin kutsuttiin mukaan Liiverin alueen Green Care -toimijoita, sote-järjestöjä ja Small Woodsin (Wales, UK) edustajia sekä

3) koottiin infopaketti Green Care -toiminnan periaatteista kolmannen sektorin sote-toimijoiden Green Care -tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi. Sähköinen pdf-julkaisu julkaistaan pian tässä. Järjestöillä on mahdollisuus jakaa tietopakettia omille sidosryhmilleen mm. heidän omien verkkosivujen ja uutiskanavien kautta. 

 

 

Hanketta rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry). Hankkeen tapahtumat oli suunnattu hankkeen kohderyhmälle ja ne olivat maksuttomia.

 

Lisätietoja ja hankkeen yhteyshenkilö

Green Care Finland ry

Metsävoimaa järjestötoimintaan -hanke

Maarit Aho, puh. 050 536 1199, maarit.aho@gcfinland.fi

 

Hankkeen rahoitus ja toteutus

 

 

 

        

 


yhteistyössä mukana: