Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Luontopainotteista varhaiskasvatusta ja luontoretkiä - jäsenesittelyssä Mäntyniemen Ikihonka OyMäntyniemen Ikihonka Oy on Pohjois-Karjalan Kesälahdella sijaitseva yritys, jonka on perustanut kesällä 2009 Anne Lindeberg-Piiroinen. Anne on koulutukseltaan lastentarhanopettaja, kasvatustieteilijä ja varhaisiän musiikinopetukseen erikoistunut musiikinopettaja. Mäntyniemen Ikihonka Oy:n omistama Päiväkoti Siilinpiilo on tuottanut syksystä 2010 alkaen luonto-, taide- ja musiikkipainotteista varhaiskasvatuspalvelua Kiteen kaupungille. Uudet GC-palvelut Metsäetätyöpäivä ja Siilipolku tuotteistettiin korona-ajan pilotteina 2020-2021. 

 

Päiväkoti Siilinpiilon henkilökunnasta ja heidän luontosuhteestaan Anne kertoo seuraavaa:

Päiväkodissa työskentelevät varhaiskasvattajat ovat: yritykseni avainhenkilö, joka on sosiaalikasvattaja ja toimii päiväkodin johtajana (varhaiskasvatuksen opettaja), kaksi varhaiskasvattajaa, pohjakoulutukseltaan lastenhoitajia, sekä päiväkotiapulainen. Me kaikki olemme luonto-orientoituneita ja kouluttautuneet erilaisilla Suomen Ladun, Luonto-liiton ja GC Finlandin kursseilla. Luontovoima-sertifikaattia (2018) varten suoritettu kouluttautumisprosessi palvelun tuottamiseen ja sitä varten laaditun laatukäsikirjan valmistaminen edellytti suurta paneutumista, ja päivitetty käsikirja toimii käytännön ohjenuoranamme. Yli 10 vuoden kokemus on myös edistänyt työssäoppimista, mitä tulee alle kouluikäisten luonto- ja ympäristökasvatukseen.

 

Mikä sai sinut aloittamaan GC-palvelujen tuottamisen?

Sekä tietoon että omaan luontokokemukseeni perustuva näkemys siitä, että luontoelementit varhaiskasvatuksessa ja luontoympäristö sinänsä tarjoaa sopivat puitteet lähestulkoon kaikelle lasten parissa tapahtuvalle toiminnalle. Koko henkilökuntani on tiedostanut omakohtaisesti luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Tämä yksituumaisuus on ehto sille, että ylipäänsä voimme puhaltaa samaan hiileen päiväkodin toimintapainotuksessa.


Millaisia GC-palveluita Mäntyniemen Ikihonka Oy tarjoaa ja kenelle?

Yrityksen pääpaino on varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisessa Päiväkoti Siilinpiilossa, jossa luontokasvatuksen kautta tutustutaan luonnon kiertokulkuun, kasveihin, eläimiin ja luonnon ilmiöihin sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niin puutarha- kuin metsäympäristössäkin. Meillä on oma metsä Metsäaittoineen, polut missä retkeillä erilaisissa biotyypeissä, omat puutarhaviljelykset leikkipihallamme. Tutustumme maatilan elämään lähitilalla. Opetamme lapset kierrättämään, kompostoimaan ja auttamaan puutarhan hoitamisessa.

 

Toinen tuotteemme on Metsäetätyöpäivä erilaisille asiakasryhmille, jotka voivat tulla toimisto-olosuhteistaan viettämään Metsäetätyöpäivää luontoon ja saavat oman työrupeamansa lisäksi myös kokea esim. metsäjoogaa, aistipolun, opastetun metsäkävelyn yms. Siilipolku on lapsille perheineen tai kenelle tahansa kiinnostuneelle (ikäihmiset, eri tavoin rajoitteiset henkilöt) tarkoitettu, ohjelmallinen ja luonto-opastettu parin tunnin luontoretki evästelyineen. Siilipolun sisältö räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.


Miksi juuri GC-toimintamallit ovat yrityksellänne käytössä?

Toimipaikkamme (Päiväkoti Siilinpiilo, joka on Kylänselän entisellä koululla Kiteen Ruppovaarassa, ja Mäntyniemen kartano Kesälahdella) tarjoavat oivalliset puitteet luontotoiminnoille. Olosuhteita kannattaa käyttää hyväksi, koska luontovaikutusten merkitys kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnille on niin tärkeää. Varhaiskasvatuksen kaikki toiminnot onnistuvat metsässä, laulamisesta laskentoon.


Millaisiin asiakaskohtaisiin tavoitteisiin käytätte GC-menetelmiä?

Alle kouluikäisten lasten kohdalla luonnossa toimiminen edistää rauhoittumista, mikä on edellytys kuuntelemiselle ja keskittymiselle. Metsässä voi purkaa energiaa rakentavalla ja luovalla tavalla; luonnosta oppii valtavasti tiedollisia ja taidollisia asioita. Samalla voi harjoittaa luontevasti sosiaalisuutta yhteistoiminnoissa. Lapsen oman luontosuhteen kehittyminen pysyväksi voimavaraksi hänen omalle hyvinvoinnilleen on tärkeää.

 

Metsäetätyöpäivä aikuisille rentouttaa ja virkistää, aktivoi, tuottaa vaihtelua rutiineihin ja voi tukea asiakkaan oman luontosuhteen monipuolistumista. Siilipolku tuottaa lapsiperheille / ikäihmisille / vammaisryhmälle jne. iloa, virkistystä ja on inspiroiva ja monipuolinen ympäristö tutustua luontoon. On todettu, että sosiaaliset kohtaamiset luonnon helmassa sujuvat helpommin ja herkistävät esim. rakentavaan tunteiden käsittelyyn eri tavalla kuin neljän seinän sisäpuolella.

 

Esimerkkitapaus tavoitteiden saavuttamisesta GC-menetelmin:
SIILIPOLKU on Siilinpiilon päiväkodin GreenCare-sertifioitua luontotoimintakonseptia soveltava toiminta, joka hankepilottina toteuttiin pienryhmissä. Mukana syksyllä 2020 oli kaksi eri ryhmää, 4- ja 5-vuotiaiden lasten parista ilmoittautuneet 3-4 perhettä, jotka osallistuivat toimintaan kolmena lauantaina kahden tunnin ajan (klo 10-12). Keväällä huhti-toukokuussa 2021 järjestettiin kolme luontohavainnointikertaa päiväkodin lasten perheille, mukana 3- 4 perhettä/kerta.

 

Toiminta tapahtui Kiteen Ruppovaarassa Siilinpiilon päiväkodin lähistöllä metsäympäristössä, keväällä yksi kerta myös läheisessä lintutornissa ja toinen kaupungin kosteikolla. Henkilöstön kouluttajina ja mukana Siilipolulla asiantuntijaroolissa toimivat luonto-orientoitunut perhepsykoterapian asiantuntija (syksy -20) sekä luontoasiantuntija (keväthavainnointi -21).

 

Toiminnan vaikutuksia seurattiin ja suunnattiin sekä suullisen että kirjallisen palautekäytännön avulla; Siilipolun vetäjien kanssa käytyjen palautekeskustelujen lisäksi perheet saivat palautelomakkeen, joihin sekä lapset että aikuiset saivat merkitä mielipiteensä siitä, kuinka hyvin retket olivat onnistuneet.

 

Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat. Ne olivat 1) kehittää ja pilotoida pedagogisesti suunniteltu, luontoympäristössä toteutettava uusi palvelu, jonka tarkoituksena on sisältää perheen yhdessäoloa edistäviä ja kehittäviä elementtejä erityisesti ajatellen k.o. ryhmän lasten haasteita ja tarpeita, 2) tuotteistaa Siilipolku-palvelu myös ulos myytäväksi.

 

Toimenpiteet: kesäkuussa 2020 toteutuksen suunnittelu, henkilöstön koulutus; elokuussa yksi koulutus- ja suunnittelupäivä; elokuu - joulukuu -välillä kuukausittaiset Siilipolku-pilotointikerrat suunnitteluineen ja palautteineen yhteensä 6 kertaa (3 + 3 kertaa kahdelle ryhmälle), jatkopilottina keväällä 2021 3 kertaa eri ryhmille toteutettu luontohavainnointi palautteineen. Resurssina on varhaiskasvatushenkilökunta ja yrittäjä, sekä tarvittavat asiantuntijapalvelut (luontoasiantuntija ja perhepsykoterapeutti).

 

Hankkeen aikana Siilinpiilon päiväkodin henkilökunta sai ammattitaitoaan täydentävää ja päiväkodin varhaiskasvatuksen luontokonseptia tukevaa täsmäkoulutusta. Erilaisia pedagogisia työvälineitä lasten parissa toimimiseen saatiin kokeiltua varsinkin sellaisten lasten kohdalla, jotka erityisesti tarvitsevat vuorovaikutusta aikuisen kanssa, ja hyötyvät luontoympäristössä toimimisesta. 

 

Mitä vinkkejä haluaisit antaa alalle suuntaaville toimijoille?
Toteuttajan oma luontosuhde ja sen "jakaminen" kohderyhmälle soveltuvalla tavalla on tärkeää. Toiminnan suunnittelu, hyvä organisointi ja mahdollisten ongelmien ennakointi on välttämätöntä. Turvallisuusnäkökohtien huomioonottaminen. Sisällöllinen monipuolisuus ja toimiva aikataulutus on mietittävä, jotta toiminnan kiireettömyys toteutuu - metsässä saa olla rauhassa ja syventyä leikkiin tai tutkimiseen. Kohderyhmän tarpeet ja edellytykset toimia ovat avainasemassa.


Anne haluaa vielä korostaa varhaisiän luontosuhteen tärkeyttä:

Alle kouluikäisille ja heidän perheilleen suunnattu luontotoiminta on osa tulevaisuuden luonnonsuojelua ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Jo varhain muodostuneen luontosuhteen tukeminen ja monipuolistaminen takaa hyvinvointia ihmisen koko elämänkaarelle. Kun  varhaiskasvattajat ja lasten vanhemmat mieltävät tämän ja ymmärtävät, että lapsi viihtyy luonnossa ja yhteiset luontohetket toimivat pienellä vaivalla, niistä tulee tärkeitä yhdessäolon hetkiä ja ikimuistoisia retkiä.

 


Kiitos Annelle, Mäntyniemen Ikihonka Oy:n toiminnan esittelystä! Mikäli haluat osallistua juttusarjaamme, ota yhteys Tomiin: viestinta@gcfinland.fi tai puh. 050 551 7899.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: