Leppänen, T. & Jääskeläinen, A. Luontoa elämään - toimintamalleja osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Leppänen, T. & Jääskeläinen, A. Luontoa elämään - toimintamalleja osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi

Aineiston nimi: Leppänen, T. & Jääskeläinen, A. Luontoa elämään - toimintamalleja osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi

Luontoa elämään -toimintamalleja osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi –artikkelikokoelman avulla lukijalle tulee tutuksi luontoon tukeutuva kuntoutustoiminta niin teoreettisena kuin käytännön toimintana kuntoutustoimijoiden ja luontotoimintaan osallistuneiden äänellä kerrottuna. Julkaisu on tarkoitettu kuntoutusalan ammattilaisille, kuntoutujille, päättäjille, Green Care -palveluiden kehittäjille ja muille luontoon tukeutuvasta kuntoutuksesta kiinnostuneille.

 

Asiasanat:  eläinavusteisuus; puutarhan käyttö; maatilan käyttö; luonto kuntoutusympäristönä; vaikuttavuus


Linkki raporttiin: 

http://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=7b912e63-e3a2-4946-bf7d-729b2dde92be

 

Materiaalityyppi
Raportit

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Puutarhan käyttö Maatilan käyttö

Julkaisupaikka
Lapin AMK, Rovaniemi

yhteistyössä mukana: