Kainuussa menossa olevia Green Careen liittyviä hankkeita:

 

Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä 2021-23

Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä -hankkeessa edistetään luontoperustaisten menetelmien ja toimintamallien hyödyntämistä haastavassa asemassa, erityisesti työelämän ulkopuolella, olevien kanssa työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työssä. Lisätietoja ja linkki hankkeen blogiin täällä.

 

 

Tilalta tietoon ja työelämään 2021-23

Hankkeella tuetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä luonnonvara-alan yrityksiin valmennusmallin avulla Green Care -näkökulmaa hyödyntäen. Hankkeella lisätään maaseudun ja sen yritysten kiinnostavuutta uudelleen kouluttautuvien ja työelämään palaavien osalta. Hankkeella madalletaan maaseutuyritysten kynnystä palkata ulkopuolista työvoimaa sekä lisätään samanaikaisesti yritysten uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehittämällä uudenlaisia työllistymistä tukevia palveluja erityisryhmille. Lisätietoja täällä.

 
 

Kantri-Sampo 2019-2022

 
Kantri-Sampo -hanke tarjoaa Kainuulaisille maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan, hoitoalan sekä elintarvike- ja elintarvikkeiden jatkojalostusalan yrittäjille, yrittäjiksi aikoville ja luonnonvara-alan opiskelijoille valmennuksia, lyhytkoulutuksia, työpajoja ja opintomatkoja. Kohderyhmää ovat myös alan kehittäjäverkostot ja toimijaorganisaatiot. Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä, sekä lisätä yhteistyötä ja yrittäjyysvalmiuksia kohderyhmien parissa.

 


yhteistyössä mukana: