Kivelä, Hanna. 2019. Kotouttava luonnonhoito sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistumisessa - Maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia toimintaan osallistumisesta

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Kivelä, Hanna. 2019. Kotouttava luonnonhoito sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistumisessa - Maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia toimintaan osallistumisesta

Aineiston nimi: Kivelä, Hanna. 2019. Kotouttava luonnonhoito sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistumisessa - Maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia toimintaan osallistumisesta

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luontokotoutumisen kehittäminen, selvittämällä maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia liittyen sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuuteen luonnonhoitotapahtumissa. Tutkimuksessa selvitettiin sosiaalista hyvinvointia vahvistavia tekijöitä, niiden toteutumista edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä tarpeita ja toiveita luonnonhoitotoimintaan osallistumiseen liittyen.

 

Kivelä, H. 2019.  Kotouttava luonnonhoito sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistumisessa - Maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia toimintaan osallistumisesta. Yamk opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: