Hassink, J. Understanding Care Farming as a Swiftly Developing Sector in the Netherlands.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Hassink, J. Understanding Care Farming as a Swiftly Developing Sector in the Netherlands.

Aineiston nimi: Hassink, J. Understanding Care Farming as a Swiftly Developing Sector in the Netherlands.

Hassink tutki innovaation syntymistä yhteiskunnan eri tasojen välisen vuorovaikutuksen kautta. Toiminnan liikkeellelähtöä Alankomaissa helpotti aikaisemmat perinteet hoitolaitosten yhteydessä sijainneista kuntouttavista maatiloista.

 

Viimevuosien voimakkaan kasvun takana Hassink näkee olleen erityisesti asiakkaiden laajentuneet oikeudet omakohtaisten valintojen tekemiseen. Tämä toteutui Alankomaissa henkilökohtaisten maksusetelien käyttöönoton myötä.

 

Yhteiskunnallinen tarve ja oikeutus toiminnalle on syntynyt puolestaan arvoista, jonka mukaan tuen tarvetta omaavat ihmiset halutaan pitää osallisena yhteiskunnan toiminnassa, ja estää heikommassa asemassa olevien syrjäytymistä.

 

Valtion kehittämistoimet ovat omalta osaltaan tukeneet toimialan kehitystä. Olennaista oli muun muassa kuntouttavaa maatilatoimintaa kehittävän osaamiskeskuksen perustaminen. Alueelliset organisaatiot, jotka ovat toimineet välittäjinä asiakkaiden ohjaamisessa sopiviin kohteisiin, ovat niin ikään olleet tärkeitä tukipylväitä toimialan kehitykselle.

 

Hoivamaatilojen joukossa on ollut sekä menestyjiä että heikommin selviytyneitä. Menestyjille tyypillistä oli vahvan yrittäjyysasenteen ohella toiminta useiden eri asiakasryhmien parissa.

 

Englannin kielinen TIIVISTELMÄ. 

Jan Hassink. Kuva. Wageningen University & Research.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot
Kuntouttava työtoiminta,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Maatilan käyttö

Julkaisupaikka
Wageningen University & Research.

yhteistyössä mukana: