Kajander, Heidi. ”Mikä ihmeen Green Care?” - Luonnon ja eläimien merkitys vankeinhoidossa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Kajander, Heidi. ”Mikä ihmeen Green Care?” - Luonnon ja eläimien merkitys vankeinhoidossa

Aineiston nimi: Kajander, Heidi. ”Mikä ihmeen Green Care?” - Luonnon ja eläimien merkitys vankeinhoidossa

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Keravan vankilan Kiskohoidon vankien, eli oppilaiden, kokemuksia vankilan puutarhatyötoiminnasta. Tausta-ajatuksena tutkimuksessa on Green Care -toiminta, joka perustuu luonnon ja maaseutuympäristön resurssien hyödyntämiselle erilaisten asiakasryhmien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistämiseksi. Keravan vankilassa on mukaillen hyödynnetty Green Care -toiminnan ajatusta muun muassa vankilan puutarhalla tapahtuvassa työtoiminnassa.

 

Kajander, H. 2013. ”MIKÄ IHMEEN GREEN CARE?” - LUONNON JA ELÄIMIEN MERKITYS VANKEINHOIDOSSA. Sosiaalialan koulutusohjelma, Päihteet ja syrjäytyminen, Sosionomi YAMK,  Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2013 vuosi

Palvelumuodot
Kuntouttava työtoiminta,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Puutarhan käyttö

Julkaisupaikka
Diakonia-ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: