GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA! -HANKE

15.4.2016 - 31.3.2018 (jatkoaikaa haetaan vuoden 2018 loppuun saakka)

Mitä teemme?

Hankkeen päämääränä on edistää tavoitteellista luontohoiva- ja luontovoimapalveluihin liittyvää yritystoimintaa Etelä-Pohjanmaalla muun muassa seuraavien toimenpiteiden avulla:

  • Lisätään alueellista Green Care tiedottamista.
  • Organisoidaan neljä käytännönläheistä Green Care kehittämisalustaa eli toimintamallia eri asikasryhmille video.
  • Kehitetään alueen jo alalla toimivien ja Green Care -yrittäjyydestä kiinnostuneiden välistä yhteistyötä.

Tutustu mm. kehittämäämme Green Care -palvelujen tuottamisen polkuun!

 

Lue lisäksi kooste hankkeen kehittämistyöstä: KOKEMUKSIA GREEN CARE TOIMINNAN KEHITTAMISESTA GCEP 2016-2018 sekä Etelä-Pohjanmaan Green Care -strategiapäivitys: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-96-0

 

YHTEYSTIEDOT

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Anne Matilainen, anne.matilainen@helsinki.fi,

puh. 050 415 1156 ja Maarit Aho, maarit.aho@helsinki.fi, puh. 050 317 9238

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Sanna Jyllilä, sanna.jyllila@seamk.fi ja Anu Aalto, anu.aalto@seamk.fi ja Laila Matikainen, laila.matikainen@seamk.fi

SEDU Aikuiskoulutus, Päivi Haanpää, paivi.haanpaa@sedu.fi

 

Linkit

Hankeuutiset

Hankemateriaaleja

Hankkeen kehittämisalustat

 

Seuraa meitä myös muualla verkossa

Facebook & Twitter @GreenCareEP

Blogi hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi

 

Hankkeen rahoittaja

yhteistyössä mukana: