Mäki, Elina & Väänänen, Tiia. Hyvinvointia ja terveyttä Green Care -toiminnasta – asiakasnäkökulmaa palvelupolkumallien luomiseen Etelä-Pohjanmaalla

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Mäki, Elina & Väänänen, Tiia. Hyvinvointia ja terveyttä Green Care -toiminnasta – asiakasnäkökulmaa palvelupolkumallien luomiseen Etelä-Pohjanmaalla

Aineiston nimi: Mäki, Elina & Väänänen, Tiia. Hyvinvointia ja terveyttä Green Care -toiminnasta – asiakasnäkökulmaa palvelupolkumallien luomiseen Etelä-Pohjanmaalla

Green Care on luonto- tai eläinavusteista toimintaa, jossa korostuu ammatillisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Sen tarkoituksena on ylläpitää tai edistää ihmisen hyvinvointia luonnon elvyttävyyden, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa asiakkaiden tarpeista, jo olemassa olevasta Green Care -palveluista ja johtajien odotuksista Green Care –yhteistyölle Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallinnoimalle Green Care PALMU-hankkeelle. Tavoitteena oli myös valmistella hankkeelle teoriatietopohja palvelupolkumallien luomiseen asiakkaiden ja palveluntuottajien välille eri sektoreille palvelumuotoilua hyödyntäen.

 

Mäki, E. & Väänänen, T. 2021. Hyvinvointia ja terveyttä Green Care -toiminnasta – asiakasnäkökulmaa palvelupolkumallien luomiseen Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2021 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: