AURA – Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » AURA-Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen

Hankkeen nimi
AURA – Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus

Vaasan yliopiston Levón-instituutti

Centria-ammattikorkeakoulu

 

Yhteystiedot

Anja Yli-Viikari, anja.yli-viikari(at)luke.fi

puh. 029 532 6662

 

Hankkeen kotisivu

 

 

 

Green Care- ja Farm education -kehittämishankkeen tavoitteina ovat eri toimijoiden tietoisuuden lisääminen luonto- ja maatila-avusteisista hyvinvointipalveluista, paikallisten esimerkkien lisääminen, alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen sekä uusien kontaktipintojen rakentaminen asiakkaiden ja palveluntarjoajien välille. Hankkeessa kehitetään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia palvelumalleja sekä tuotetaan toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä tukeva virtuaalinen työkalupakki. Pilotointien rinnalla kehitettävän Merenkurkun Blue Care –konseptin kautta pyritään luomaan uusia saaristoalueen ainutlaatuiseen luontoon, kulttuuriin, osaamiseen sekä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia hyvinvointipalveluja, jotka hyödyntävät erityisesti vesiympäristöjä. Hankkeen tutkimusosiossa tutkitaan Green Care –toiminnan edellytyksiä muuttuvassa sote-rakenteessa. Kaikki hankkeen osiot toteutetaan kaksikielisinä. 

 

Tulokset:

MARTTA YLILAURI & ANJA YLI-VIIKARI, 2019. Kohti luonnollista hyvinvointia.  Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen

Julkaisu on toimitettu Luonnostaan nouseva Pohjanmaa -hankkeen puitteissa ja julkaistu yhteistyössä valtakunnallisen Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohankkeen (HyvinVoi -koordinaatio) ja Luonto voimaksi Kainuussa -hankkeen kanssa.

 

Heini Kippo, 2017. GREEN CARE -TOIMINTA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA. Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tutkimus Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2019

yhteistyössä mukana: