Lipponen Maija, Hallikainen Ville, Kilpeläinen Pekka. Effects of Nature-Based Intervention in Occupational Health Care on Stress – A Finnish Pilot Study Comparing Stress Evaluation Methods

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Lipponen Maija, Hallikainen Ville, Kilpeläinen Pekka. Effects of Nature-Based Intervention in Occupational Health Care on Stress – A Finnish Pilot Study Comparing Stress Evaluation Methods

Aineiston nimi: Lipponen Maija, Hallikainen Ville, Kilpeläinen Pekka. Effects of Nature-Based Intervention in Occupational Health Care on Stress – A Finnish Pilot Study Comparing Stress Evaluation Methods

Kainuussa kehitettiin luontoperustainen työterveyshuollon palvelu, jonka vaikutuksia osallistujien stressiin mitattiin eri parametreilla. Myös mittausmenetelmien sopivuutta luontointervention tutkimiseen arvioitiin. Tulokset on nyt julkaistu tieteellisenä artikkelina.

 

Tulokset lyhyesti: Stressiä mitattiin syljen merkkiaineista, sykevälivaihtelusta sekä koettua kipua ja työuupumusta kartoittavin kyselyin.

 

Syljen kortisoli oli tilastollisesti merkitsevästi alempi luontotapaamispäivinä verrattuna muihin viikonpäiviin. Syljen alfa-amylaasi sen sijaan nousi luontotapaamisilla, mutta se saattoi johtua ryhmätilanteen aiheuttamasta jännityksestä ja liikkumisesta. Amylaasin nousu oli kerta kerralta pienempää. Tämä muutos oli myös tilastollisesti merkitsevä.

 

Sykevälivaihtelussa ei havaittu merkitsevää muutosta puolen vuoden tutkimusjaksolla, mutta intervention aikana osalla henkilöistä havaittiin palautumista. Koettu kipu ja uupumus laskivat tutkimusjakson aikana, mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

 

Pienestä otoksesta, kontrolliryhmän puutteesta ja muista rajoittavista tekijöistä johtuen tulokset ovat suuntaa-antavia, mutta niitä tukee osallistujilta ja työterveyshuollon ammattilaisilta saatu palaute intervention hyödyistä.

 

Lipponen Maija, Hallikainen Ville, Kilpeläinen Pekka. 2022. Effects of Nature-Based Intervention in Occupational Health Care on Stress – A Finnish Pilot Study Comparing Stress Evaluation Methods

 

 

Materiaalityyppi
Tieteellinen julkaisu

Julkaisuajankohta
2022 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka

yhteistyössä mukana: