Savolainen, Anu & Spännäri, Jasmiina. Luonto kuntouttavana ympäristönä - Integroiva kirjallisuuskatsaus

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Savolainen, Anu & Spännäri, Jasmiina. Luonto kuntouttavana ympäristönä - Integroiva kirjallisuuskatsaus

Aineiston nimi: Savolainen, Anu & Spännäri, Jasmiina. Luonto kuntouttavana ympäristönä - Integroiva kirjallisuuskatsaus

Työn tarkoituksena oli etsiä näyttöön perustuvaa tietoa luonnon käytöstä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä kuntoutuksessa. Työ toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena.

 

Savolainen, A. & Spännäri, J. Luonto kuntouttavana ympäristönä - Integroiva kirjallisuuskatsaus. Turun ammattikorkeakoulu. 2021.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2021 vuosi

Palvelumuodot
Fysiologinen kuntoutus, Sosiaalinen kuntoutus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Turun ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: