Hankkeen nimi
Luontoa elämään -hanke

Hankkeen päätoteuttaja

Lapin AMK:n, Eduro-säätiö,

Kemijärven kaupungin perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia

Sallan kunnan nuorisotoimi

 

Yhteystiedot

Tero Leppänen

tero.leppanen(at)lapinamk.fi

puh. 040 770 8560

 

Leena Välimaa

leena.valimaa(at)lapinamk.fi

puh. 0400 539 680 

 

Arja Jääskeläinen

arja.jaaskelainen(at)lapinamk.fi

puh. 040 710 6834

 

Hankkeessa luodaan uusia yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen ja kuntoutuksen malleja.

 
Lisätietoja: 

http://www.lapinamk.fi/news/Luontoa-elamaan/fuu3sfdb/bf6bd343-997b-4216-9303-96e51d173dff

 

 HANKE ON PÄÄTTYNYT!

 

Hankkeen tuloksia: 

 Teemajulkaisut, opinnäytetyöt, raportit ja artikkelit, muu materiaali: 

https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Tutkimus-ja-kehitys/Hyvinvointipalveluiden-osaamisala/Luontoa-elamaan

 

 Tolvanen T., Jääskeläinen A. 2016. Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 1/3. Sarja B. Raportit ja selvitykset, Lapin ammattikorkeakoulu. 

http://www.theseus.fi/handle/10024/121778

Julkaisussa esitellään hankkeessa kehitetty luontoon tukeutuva, osallisuutta vahvistava kuntoutustoiminnan malli, jossa sovelletaan yksilökeskeistä ajattelua ja sen taustalla oleva kuntoutusparadigma perusteluna mallin luomiselle. Malli kuvataan Green Care -toimintaa soveltavana sosiaalisen kuntoutuksen menetelmänä ja asiakkaana olevan ihmisen tavoitteita tukevana työmuotona.

 

Tolvanen T., Jääskeläinen A. 2017. Modell för naturunderstödd, delaktighetsstärkande rehabiliteringsverksamhet: Temapublikation 1/3 Natur i livet, natur i rehabiliteringen. Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset, Lapin ammattikorkeakoulu. 

http://www.theseus.fi/handle/10024/140212

 

Tolvanen T. 2017. Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun : Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3. Sarja C. Oppimateriaalit, Lapin ammattikorkeakoulu. 

http://www.theseus.fi/handle/10024/122386

Opas käsittelee sosiaalisena kuntoutuksena tai muuna osallisuutta vahvistavana palveluna toteutettavan luontotoiminnan yksilökeskeistä suunnittelua, sen periaatteita ja siinä käytettäviä työvälineitä. Se on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla toimivien luontotoiminnan ohjaajien ja valmentajien käyttöön.

 

Leppänen T., Jääskeläinen A. 2017. Luontoa elämään – toimintamalleja osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 3/3. Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset, Lapin ammattikorkeakoulu. 

http://www.theseus.fi/handle/10024/139535

Julkaisussa esitellään hankkeen toimintaa ja tuloksia monipuolisesti eri näkökulmista. Lukijalle tulee tutuksi luontoon tukeutuva kuntoutustoiminta niin teoreettisena kuin käytännön toimintana kuntoutustoimijoiden ja luontotoimintaan osallistuneiden äänellä kerrottuna.

Hankkeen toteutusalue/-alueet

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma

Hankkeen sisältö

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2017

yhteistyössä mukana: