Hankkeen nimi
Läheltä tueksi –hanke

Hankkeen päätoteuttaja

Pelastakaa Lapset ry

 

Yhteystiedot

Katja Mettinen

puh. 050 438 9135

katja.mettinen(at)pelastakaalapset.fi

Jaana Aarnio

puh. 050 438 9241

jaana.aarnio(at)pelastakaalapset.fi

Kuvaus

Uudenlaista tukea lapsiperheille – Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta 2013 -2017. Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi – hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama valtakunnallinen hanke, jonka avulla pyritään tukemaan tukiperhettä odottavia perheitä jo ennen tukiperheen löytymistä ja kehittämään yhdessä perheiden kanssa heille oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea. Vapaaehtoisia tukiperheitä ei ole riittävästi, sillä vuosittain noin 1000 lasta käy tukiperheessä ja saman verran odottaa tukiperheen löytymistä. Läheltä tueksi – hankkeen toiminta-alueella Keski-Suomessa on pilotoitu Lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa syksystä 2014 alkaen ja nyt toimintamuotoa vakinaistetaan kaikkien Pelastakaa Lasten aluetoimistojen alueille.

 

HANKE ON PÄÄTTYNYT!

 

Hankkeen tuloksia:

Hulkkonen, P. 2016. Läheltä tueksi 2013 - 2017 kehittämishankkeen kohderyhmän palautteenkeruu osallisuuden ja vertaisuuden näkökulmasta.  Opinnäytetyö, Humak, Humanistinen AMK, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. 

http://www.theseus.fi/handle/10024/118254

 

Videot:

 

Läheltä tueksi- hanke:

https://www.youtube.com/watch?v=XNh7SNRKJHk

 

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta Pelastakaa Lapsilla:

https://www.youtube.com/watch?v=nr9plGbTMXU

https://www.youtube.com/watch?v=fYXjf-Z6FqM

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Muu sisältö

Hankkeen alkamisvuosi
2013

Hankkeen päättymisvuosi
2017

yhteistyössä mukana: