Kauppinen, Riitta ja Matkaniemi, Mirva. Toverikoiratoiminta lapsiperheille - Eläinavusteista toimintaa sosiaalipedagogisesti

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Kauppinen, Riitta ja Matkaniemi, Mirva. Toverikoiratoiminta lapsiperheille - Eläinavusteista toimintaa sosiaalipedagogisesti

Aineiston nimi: Kauppinen, Riitta ja Matkaniemi, Mirva. Toverikoiratoiminta lapsiperheille - Eläinavusteista toimintaa sosiaalipedagogisesti

Opinnäytetyössä kehitettiin eläinavusteista toimintaa lastensuojelun ja perhetyön menetelmäksi. Tavoitteena oli kehittää uutta perhelähtöistä työmuotoa yläsavolaisille lapsiperheille. Eläinavusteisuutta toteutettiin järjestämällä Toverikoiratoimintaa iisalmelaisille perheille vertaisryhmätoimintana. Jokaisella toimintakerralla oli mukana toverikoira(t). Toverikoirat ovat toisen opinnäytetyön tekijän Mirva Matkaniemen omistamia.

 

Kauppinen R. &  Matkaniemi M. 2013. Toverikoiratoimintaa lapsiperheille. Eläinavusteista toimintaa sosiaalipedagogisesti. Opinnäytetyö, Savonia AMK. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2013 vuosi

Palvelumuodot
Sosiaalinen kuntoutus, Kasvatus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Savonia-ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: