Turunen, Laura. Pientuotantoeläinten soveltuvuus, koulutus ja käyttö Green Care -asiakastyössä

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Turunen, Laura. Pientuotantoeläinten soveltuvuus, koulutus ja käyttö Green Care -asiakastyössä

Aineiston nimi: Turunen, Laura. Pientuotantoeläinten soveltuvuus, koulutus ja käyttö Green Care -asiakastyössä

Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvaessa myös Green Care -toiminta on lisääntynyt Suomessa. Samalla myös tiedontarve on lisääntynyt ja varsinkin tuotantoeläinten käytöstä ja soveltuvuudesta Green Care -toimintaan ja eläinavusteisiin menetelmiin kaivataan tutkimustietoa. Vastauksena tähän nimenomaiseen tarpeeseen, tavoitteena oli tutkia, millaiset pientuotantoeläimet (kanit, siipikarja, vuohet, lampaat ja minisiat) työhön soveltuvat ja mitä niiden koulutus ja käyttö vaatii.

 

Turunen, Laura. 2019. Pientuotantoeläinten soveltuvuus, koulutus ja käyttö Green Care-asiakastyössä. Opinnäytetyö Luonnonvara-ja ympäristöala. Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Jamk.

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot
Ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, Päivätoiminta, Kuntouttava työtoiminta, Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Maatilan käyttö

Julkaisupaikka
2019

yhteistyössä mukana: