Eskelinen, Smeds, Soini,Tuohimetsä & Vehmasto: Hyvinvointia luonnonvesistä. Vesiympäristöistä palveluja arkeen, matkailuun, opetukseen sekä sosiaali- ja terveyssektorille.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Eskelinen, Smeds, Soini,Tuohimetsä & Vehmasto: Hyvinvointia luonnonvesistä.

Aineiston nimi: Eskelinen, Smeds, Soini,Tuohimetsä & Vehmasto: Hyvinvointia luonnonvesistä. Vesiympäristöistä palveluja arkeen, matkailuun, opetukseen sekä sosiaali- ja terveyssektorille.

Julkaisu on osa FRESHABIT LIFE IP (LIFE14 IPE/FI/023) -hanketta, ja sen toteutukseen on osallistunut myös Pohjoismaiden ministerineuvoston BlueNordic -projekti.

 

 

 

 

Linkki julkaisuun. 

 

Englanninkielinen julkaisu:

https://www.luke.fi/en/news/wellbeing-from-blue-spaces-more-than-tourism-and-recreation/

 

Materiaalityyppi

Julkaisuajankohta
2018 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Luke

yhteistyössä mukana: