Puheenjohtajan tervehdys

Etusivu » Yhdistys » Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys

 

Kuva Vetrea

 

Green Care Finland ry:n puheenjohtaja Laura Airaksisen tervehdys kaikille GC2020-päiville osallistuneille

Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa vuoden 2020 Green Care -päiville!

 

Tämä poikkeuksellinen vuosi vaikutti myös Green Caren toimintaan ja siksi avaamme tänään historiamme ensimmäiset verkkogreencare-päivät!

 

Minä Olen Laura Airaksinen ja Green Care Finland ry:n puheenjohtaja. Työskentelen itse sosiaali- ja terveyspalvelualalla Vetrea-konsernin toimitusjohtajana ja ilokseni olen huomannut, että sanapari Green Care tulee yhä useammin vastaan eri yhteyksissä. Olen saanut olla mukana koko Green Care -yhdistyksen taipaleen aina siitä hetkestä, kun perustamiskokous pidettiin.

 

Green Care Finland perustetiin Tampereella 2010 ja nyt yhdistyksellä on kymmenvuotis -juhlavuosi

Olisi ollut hienoa juhlistaa sitä yhdessä Hyvinkäällä kuten alun perin olimme suunnitelleet, 10-vuotis juhlaseminaari ja iltajuhla olisivat olleet kovin tervetulleita korostamaan hienoa ensimmäistä kymmentä vuotta mutta toisin kävi. Toivottavasti ensivuoden Green Care -päivät voidaan jälleen pitää normaaliin tapaan. Green Care -päivien yksi tarkoitus on jakaa tietoa, tutustua toisiimme, verkostoitua ja vaihtaa vapaamuotoisestikin kuulumisia ja näkemyksiä Green Caresta ja sen ympäriltä.

 

Yhdistys on nyt hyvässä nosteessa, toiminta kasvaa, monipuolistuu ja saa koko ajan enemmän näkyvyyttä. Meitä on täällä tänään koolla noin 150 osallistujaa – huikea määrä ja paljon enempää emme olisi voineet tällä kertaa mukaan ottaakaan. Kiitos jo nyt teille kaikille, että olette ilmoittautuneet mukaan kuuntelemaan mielenkiintoisia esiintyjiämme ja heidän innostavia puheenvuorojaan. Iso Kiitos myös Maaritille ja Green Care -tiimille, joka on tämän seminaarin rakentanut ja organisoinnut. Tästä tulee varmasti onnistunut päivä. Pidetään puheenvuorojen välissä pieniä hyppelytaukoja ja riittävä lounastauko, jotta päivä sujuu mukavasti.

 

Valtakunnallinen GC-toimijoiden verkosto täyttää tänä vuonna 10 vuotta

Tämän kymmenen vuoden aikana on menty valtava harppaus eteenpäin monella eri mittarilla mitattuna. Yhdistyksellä on tällä hetkellä yli 600 jäsentä. Jäsenistössä on laajasti yrityksiä, järjestöjä, kehittämis- ja koulutusorganisaatioita sekä yksityisiä henkilöitä. Jäsenistömme muodostaa hyvin monipuolinen ja laaja-alaisen ammatti- ja osaamisverkoston, jonka toivomme edelleen kehittyvän. Alueellinen toiminta vahvistuu koko ajan ja yhdistys tulee sitäkin kautta valtakunnallisesti tutummaksi. Vaikka yhdistyksen kasvattaminen ei sinänsä ole itsetarkoitus niin kasvu tuo meille kuitenkin merkittävästi enemmän mahdollisuuksia kehittää GC-toimintaa eteenpäin.

 

Yhdistyksen kehittäminen pitkäjänteisesti ja jäsenistön kanssa tiiviissä yhteistyössä luo vakaata pohjaa myös sidosryhmätyöhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Yhdistyksen tarkoitus on olla alan aktiivinen kehittäjä, joka välittää tietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näen erittäin tärkeänä yhdistyksen vaikutusmahdollisuudet GC-alan kehittymiseen, jossa rooli on olla valtakunnallinen asiantuntija- ja vaikuttaja sekä menetelmäosaamisen laadun kehittäjä. GCF ry:ssä on huomattu, että eri alan ammattilaisilla on ollut tarve hakea käyttöön uudenlaisia menetelmiä ja ratkaisuja, joiden kautta asiakastarpeisiin voidaan vastata. Asiakaslähtöisyys GC-palveluissa on tärkeää – iso osa asiakkaista tarvitsee nimenomaa toisen ihmisen läsnäoloon ja kiireettömään tekemiseen perustuvia tukimuotoja. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan rohkeaa uudelleen ajattelua palveluiden järjestämisen tavoista.

 

GG -toiminta työllistää joko suoraan tai välillisesti jo merkittävän määrän ihmisiä

Maaseudun elinkeinojen osana sen rooli vahvistuu koko ajan ja sen työllistävä vaikutus on jo ottanut paikkansa. Näemmekin, että yhdistyksen tehtävä myös jatkossa on tukea tätä hyvin myönteistä kehitystä. Mitä laajempi ja isompi jäsenistömme on, niin sitä vahvemmin saamme vaikutettua hyvinvointi- ja terveysalan mekanismeihin.

 

Hankkeiden kautta saamme enemmän resursseja mm. koulutukseen ja kehittämiseen.

Yhdistyksen tavoitteena on edelleen kasvattaa laadukkaiden luonto-, eläin,- maatila- ja puutarha-avusteiden palveluiden tunnettuutta.

 

Jäsenkyselyn tuloksista

Vuoden 2019 syksyllä toteutettu jäsenkysely aiheena oli kerätä yhdistyksen jäseniltä tietoa ja omakohtaisia haasteita ja onnistumisia GC-palvelujen tuottamisen suhteen. Kyselyssä tuli selvästi ilmi, että meillä on vielä paljon tehtävää GC-palveluiden saamiseksi osaksi julkisia hankintoja, niin että ne ovat luonteva osa palvelukokonaisuuksia ja niiden erityispiirteet tunnetuksi tekemisessä.

 

Kyselyssä nousi myös esille, että rohkealla, sisukkaalla ja sinnikkäällä toiminnalla on mahdollista murtaa niin ennakkoluuloja kuin myöskin tiedonpuutteen aiheuttamia haasteita. Yhdistys tekee omalta osaltaan työtä sen eteen, että ajankohtaista ja tuoretta tietoa on saatavilla ja jaettavissa eri yhteyksissä niin loppuasiakkaille kuin tilaajaorganisaatioihinkin. Myös luvittavien ja valvovien viranomaistahojen kanssa asioimiseen on annettu tukea, jonka yrittäjät ovat kokeneet hyvin hyödylliseksi.

 

Sitten vielä muutama sana yhdistyksen laatutyöstä

Laatumerkkejä on tällä hetkellä myönnetty yhteensä noin 30 eli 10% jäsenyrityksistämme on hyödyntänyt mahdollisuutta hakea GC-laatumerkkejä – LuontoVoima virkistys,- hyvinvointi ja kasvatuspalveluille tai LuonotHoiva-merkkiä, joka on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaville toimijoille. Itse olen sitä mieltä, että laatumerkit auttavat yrityksiä sekä erottautumaan, mutta myös kehittämään omaa toimintaansa eteenpäin. Samalla se viestii palvelun tilaajalle ja käyttäjälle ammattimaisuudesta, laadukkuudesta ja osaamisesta. Koska kustannus- ja hintanäkökulma on usein liian määräävä tekijä hankinnoissa, niin kannustankin yrityksiä entistä aktiivisemmin erottautumaan mm. laatumerkkien kautta.

 

Näillä ajatuksilla siirrytään päivän varsinaiseen ohjelmaan, jonka aloittaa Katri Sarvela. Hänen aiheenaan on traumainformoidut sosiaali- ja terveyspalvelut – ympäristön merkitys traumatyössä.

Oikein antoisaa päivää kaikille!

 

Laura Airaksinen

Green Care Finland ry, puheenjohtaja

https://www.gcfinland.fi/

laura.airaksinen@fysiogeriatria.fi

040 729 1908


yhteistyössä mukana: