Ujanen, Niina. Hevosavusteinen johtamis- ja esimiesvalmennus

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Ujanen, Niina. Hevosavusteinen johtamis- ja esimiesvalmennus

Aineiston nimi: Ujanen, Niina. Hevosavusteinen johtamis- ja esimiesvalmennus

Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa eläinavusteisesta valmennusmenetelmästä. Tutkimukseen valikoitui tarkasteltavaksi hevosavusteinen johtamis- ja esimiesvalmennus. Tutkimustehtävät olivat: Millaista on eläinten avustuksella tehtävä johtamis- ja esimiesvalmennus sekä miten eläinavusteisia valmennusmenetelmiä kehitetään ja tuodaan osaksi työyhteisöä ja johtoa?

 

Tutkimuksen aikana neljä esimiesasemassa tai esimiesaseman rajapinnalla työskentelevää henkilöä kävivät läpi kolmen kerran mittaisen hevosavusteisen johtamis- ja esimiesvalmennuksen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineistona toimi valmennuskertojen havainnointi, tutkimukseen osallistuneiden sekä valmentajan haastatteluvastaukset sekä tutkijan muistiinpanot tutkimusprosessista.

 

Ujanen, Niina. 2022. Hevosavusteinen johtamis- ja esimiesvalmennus. Sosiaali- ja terveysala, SeAMK. 

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2022 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
SeAMK, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: