Blogin kirjoittaja, Petri Rissanen, työskentelee Suomen Paralympiakomiteassa luontoliikunnan ja yhdenvertaisen retkeilyn kehittämisen parissa. Hän on työskennellyt useissa hankkeissa, joissa on kehitetty erityisryhmien retkeilyn ja luontoliikunnan mahdollisuuksia. Retkeilyn esteettömyys ja tiedon saavutettavuus retkeilyn ja luontoliikunnan mahdollisuuksista ovat toiminnan keskiössä. Luontomatkailua ja luonnon hyvinvointipalveluja tuottavat yrittäjät ovat erittäin tärkeässä roolissa, jotta kohderyhmän palvelujen tasa-arvoinen saatavuus kehittyvät valtakunnallisesti.

 

 

Yhdenvertainen luontoliikunta kaipaa kokonaisvaltaista kehittämistä

 

Suomen luontomatkailussa pyyhkii tällä hetkellä kovaa. Ihmisten kiinnostus kaupunkiympäristön lisäksi luontoon ja luonnon tarjoamiin hyvinvointivaikutuksiin on jatkanut kasvua jo monta vuotta. Luontoalan koulutukset kiinnostavat ja luontomatkailu yritystoimintana on selvästi lisännyt kiinnostusta. Metsä on löydetty uudestaan.

 

Luonnossa toimimisen on todettu olevan yksi hyvä toimintakyvyn ylläpitäjä ja luonnolla on todettu olevan monia terapeuttisia vaikutuksia. Näistä vaikutuksista haluavat päästä hyötymään ja nauttimaan myös erityisryhmiin kuuluvat, kuten liikunta- ja näkövammaiset, pitkäaikaissairaat sekä ikääntyneet ihmiset. Erityisen tuen ja toiminnan piirissä on noin 25-27% väestöstämme. Se on iso joukko, joka kasvaa koko ajan. Tässä väestön osassa on myös asiakaspotentiaalia luontoyrittäjille. 

 

Lyhyitä alle kilometrin esteettömiä reittejä on jo usean vuoden ajan syntynyt niin Metsähallituksen kuin kuntienkin toimesta. Näistä puutuu usein kuitenkin luontokokemuksen kokonaisvaltaisuus: reittejä täydentävät palvelut, joiden kautta viipymä ja vetovoima lisääntyvät. Etenkin vammaisten lasten perheet kaipaavat yhteistä tekemistä ja mahdollisuuksia viipyä yhdessä luontokohteessa pidempään.

 

Suomen Paralympiakomitea on nostanut viimeisten kolmen vuoden aikana esteettömän ja yhdenvertaisen luontoliikunnan ja retkeilyn omalle agendalleen ja edistänyt niin luontoyrittäjien osaamista kuin esteettömien reittien kartoittamista. Samalla on kertynyt arvokasta kokemusta siitä, mitä erityisryhmien luontoliikunnassa tulee huomioida ja erityisesti siitä, miten tärkeää tämän osa-alueen kehittäminen on! 

 

Luontorakentamiseen tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja näkemykset siitä, miten kohteiden rakentamisvaiheessa voitaisiin ottaa paremmin huomioimaan erityisryhmät. Yhdistetäänkö olemassa olevat rakenteet suunnitteilla oleviin, tehtäisiinkö kuntarajojen yli suunnitelmia ja rakennettaisiin isompia kokonaisuuksia? Tällöin mahdollistettaisiin ja edistettäisiin viipymää, kulkemista ja toimintaa aidossa luontoympäristössä yöpymisineen ja nuotiopaikkoineen. Esteettömyys palvelee muitakin kuin liikuntavammaisia retkeilijöitä, esimerkiksi koko ajan kasvava ikääntyneiden ryhmä ja lapsiperheet lastenrattaineen pääsevät järkevien ratkaisujen myötä myös helpommin luontoon.

 

Olisi hienoa, että jatkossa nähtäisiin erityisryhmiin kuuluvien tarpeet luontoliikuntaan, retkeilyyn ja luontomatkailuun isompana palveluiden kehittämisen mahdollisuutena ja palvelukokonaisuutena. Eräs erityisryhmiin kuuluva henkilö totesikin osuvasti kerran, että ei luontomatkailusta voi luoda odotuksia, kun kukaan ei ole luonut mielikuvia mitä se voisi olla. Luodaan yhdessä mielikuvien lisäksi sellaisia reittikokonaisuuksia, että yhä useampi pääse luontopalveluiden äärelle!

 

Lähde: https://www.paralympia.fi/liikunta/luontokaikille


yhteistyössä mukana: