Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

Etusivu   Palveluntuottajat » Palvelut » Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

<b>224-2-1-77K_20210929_163626_Kokkolan</b>
<b>224-2-1-gSs_ulko2_Kokkolan</b>
<b>224-2-1-eSZ_20220105_115529_Kokkolan</b>

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on lastensuojelujärjestö, joka kuuluu jäsenjärjestönä Ensi- ja turvakotien liittoon.

 

Yhdistyksen tarkoitus on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä, ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä kehittää perhetyötä yhteistyössä eri viranomaisten ja vapaaehtoistahojen kanssa.

 

Yhdistyksen yleistä toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Yhdistyksen syyskokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen hallituksen jäsenet.

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja lähialueella asuvat 18 vuotta täyttänyt henkilö ja alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset, seurakunnat ja kunnat. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

 

Yhdistyksen ylläpitäminä toimivat Ensi- ja turvakoti AINA, Ensikoti IIDA, Avopalveluyksikkö LIINA, kriisi- ja väkivaltatyönyksikkö VÄKEVÄ, Vanhemmuuden tuki- yksikkö HELMI sekä koordinoi Rikosuhripäivystyksen Kokkolan palvelupistettä. Lisäksi yhdistyksellä on käynnissä Stressistä säätelyyn -hanke sekä Green Care -hanke RITVA (Rakkautta ja tekoja – vahvistavaa luonto- ja eläinavusteista toimintaa lapsille ja aikuisille -projekti 2021–2023). Green Care hanke RITVA esitelty tarkemmin yhdistyksen hankkeet sivulla.

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

Yhteyshenkilö

Marita Loukiainen

 

Osoite

Sairaalakatu 9, 67100 Kokkola

 

Puhelin

050 343 3335

Sähköposti

etunimi.sukunimi@kokkolanensijaturvakoti.fi

 

Kotisivu

https://ensijaturvakotienliitto.fi/kokkolanensiturvakoti/

 

Y-tunnus

1543880-6
Palveluntuottaja tiedot:

Sijaintimaakunta

Keski-Pohjanmaa

Kohderyhmät

Lapset Nuoret Työikäiset Vanhukset Erityisryhmät

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Eläinavusteisuus Puutarhan käyttö Maatilan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Palvelumuodot

Hoivapalvelut Ennalta ehkäisy tai varhainen puuttuminen Perhetukitoiminta Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut

yhteistyössä mukana: