Tirkkonen, Saija. Lasten ja nuorten toimintavalmiuksien vahvistaminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Tirkkonen, Saija. Lasten ja nuorten toimintavalmiuksien vahvistaminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa

Aineiston nimi: Tirkkonen, Saija. Lasten ja nuorten toimintavalmiuksien vahvistaminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa

Sosiaalityön pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin, miten sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla voidaan ohjaajien näkemysten mukaan vaikuttaa lasten ja nuorten toimintavalmiuksiin ja mihin tämän toiminnan vaikuttavuus perustuu. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojautui Martha Nussbaumin (2011) toimintavalmiuksien teoriaan, jota vasten lasten ja nuorten hyvinvointia tarkasteltiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin ohjaajille lähetetyn kyselyn ja sitä täydentävien teemahaastatteluiden avulla. Kyselyaineiston strukturoitujen kysymysten avulla tutkimusaiheesta muodostettiin yleiskuva, jota syvennettiin kyselyn avoimelle kysymykselle ja haastatteluaineistolle toteutetun teoriaohjaavan sisällönanalyysin kautta.

 

Tirkkonen S, 2018. Lasten ja nuorten toimintavalmiuksien vahvistaminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Pro gradu, Sosiaalityö, Itä-Suomen yliopisto.

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2018 vuosi

Palvelumuodot
Sosiaalinen kuntoutus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Maatilan käyttö

Julkaisupaikka
Itä-Suomen yliopisto

yhteistyössä mukana: