VITALI: Vihreän talouden innovaatiot - Boostia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön Etelä-Pohjanmaalla

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » VITALI: Vihreän talouden innovaatiot - Boostia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön Etelä-Pohjanmaalla

Hankkeen nimi
VITALI: Vihreän talouden innovaatiot - Boostia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön Etelä-Pohjanmaalla

Hankkeen päätoteuttaja

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

 

Yhteystiedot

Leena Viitaharju (projektipäällikkö)

leena.viitaharju(at)helsinki.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Merja Lähdesmäki (vastuullinen tutkija)

Hannele Suvanto (osallistuja)

Ada Trogen (osallistuja)

 

Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Ruralia-instituutti, Seinäjoki
Management & Organizations For Sustainable Food Systems
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma

 

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat julkiset hankintayksiköt tai julkisten palveluiden yksiköt, jotka tekevät hankintoja sekä pienet ja keskisuuret elintarvike- ja hoiva-alan yritykset.

 

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat yritysten verkostot, jotka toimivat liiketoiminnan mahdollistamisessa, kuten logistiikkayritykset, ja hankintayksiköiden kautta kunnan toimijat, kuten hallinto ja viranhaltijat sekä poliittiset päätöksentekijät.

 

Lisäksi välillisiin kohderyhmiin lukeutuvat yrityskehittäjät ja -neuvojat ja elinkeinoelämän organisaatiot sekä muut kolmannen sektorin sidosryhmät.

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää julkisen ja yksityisen sektorin valmiuksia kehittää yhteistyössä ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä innovaatioita. Tämä edistää Etelä-Pohjanmaan kestävää kasvua ja vahvistaa alueen yritysten ja julkisen sektorin hanketoimijoiden yhteistyöosaamista vihreän talouden siirtymässä. Tavoitteena on yhteistyökumppanuus, joka perustuu yhteiseen näkemykseen, sitoutumiseen, yhdessä oppimiseen ja molemminpuoliseen hyötyyn.

 

VITALI-hanke

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Etelä-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2023

yhteistyössä mukana: