Ylilauri M. Luontoavusteiset hyvinvointipalvelut maaseudun kehittämisessä: Green Care -toiminnan edellytykset Vöyrillä ja Mustasaaressa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Ylilauri M. Luontoavusteiset hyvinvointipalvelut maaseudun kehittämisessä: Green Care -toiminnan edellytykset Vöyrillä ja Mustasaaressa

Aineiston nimi: Ylilauri M. Luontoavusteiset hyvinvointipalvelut maaseudun kehittämisessä: Green Care -toiminnan edellytykset Vöyrillä ja Mustasaaressa

Tämän aluetieteeseen pohjautuvan kehittämisorientoituneen tapaustutkimuksen tavoitteena on ollut kuvata Green Care -toiminnan nykyisiä ilmenemismuotoja ja toimintaa määrittäviä paikkaan perustuvia tekijöitä suhteessa kestävyyden ulottuvuuksiin. Pohjanmaalle Vöyrin ja Mustasaaren alueelle keskittyvässä tutkimuksessa saatiin esiin niitä kulttuurisia (kieli, toimintatavat, päätöksentekokulttuuri), sosiaalisia (osaaminen, osallisuus, verkostot), ekologisia (luonnon monimuotoisuus, maatilaympäristöt ja kotieläimet, ainutlaatuinen saaristo ja meri) ja taloudellisia tekijöitä (pientilat ja mikroyrittäjyys, eri toimijoiden taloudellinen toimintaympäristö), jotka yhdessä sijainnin kanssa muodostavat niitä edellytyksiä ja reunaehtoja, joiden puitteissa toiminta tapahtuu ja voi kehittyä jatkossa. Paikkaperustaisen lähestymistavan mukaan maamme eri osien luonnonmaantieteelliset ominaisuudet, elinkeinorakenne ja sosiokulttuuriset tekijät muodostavat oman ainutlaatuisen kontekstinsa Green Care -toiminnalle. Tutkimuksen teoreettinen nk. hyvinvoinnin maantieteen viitekehys rakentuu ajatukselle, jonka mukaan Green Care -toiminta, paikkaperustaisuus ja kestävä kehitys toimivat maaseudun kehittämisen elementteinä, joiden avulla pyritään edistämään maaseutualueiden kokonaisvaltaisesti kestävää hyvinvointia.

 

Linkki opinnäytetyöhön.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2018 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Vaasan yliopisto

yhteistyössä mukana: