Tolvanen, T. & Jääskeläinen, A. Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli : Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 1/3.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Tolvanen, T. & Jääskeläinen, A. Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli.

Aineiston nimi: Tolvanen, T. & Jääskeläinen, A. Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli : Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 1/3.

Luonnon tuottamat hyvinvointivaikutukset ihmiselle ovat laajasti tunnettuja. Green Care -toimintatapa kasvaakin Suomessa voimakkaasti. Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hankkeessa (ESR) on kehitetty luontoon tukeutuva, osallisuutta vahvistava kuntoutustoiminnan malli, jossa sovelletaan yksilökeskeistä ajattelua. Mallin perustaksi kuvattu uusi kuntoutusparadigma vahvistaa omalta osaltaan Green Care -toimintatavan kehittymistä ja vakiintumista osaksi kuntoutuspalveluja.Tässä julkaisussa esitellään kehitetty malli ja sen taustalla oleva kuntoutusparadigma perusteluna mallin luomiselle. Malli kuvataan Green Care -toimintaa soveltavana sosiaalisen kuntoutuksen menetelmänä ja asiakkaana olevan ihmisen tavoitteita tukevana työmuotona.Tämä julkaisu on ensimmäinen kolmesta Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen –teemajulkaisusta. 

Materiaalityyppi
Raportit

Julkaisuajankohta
2016 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Lapin AMK

yhteistyössä mukana: