Hankkeen nimi
Luontovoimaa Pieksämäki!

Hankkeen päätoteuttaja

Diakonia-ammattikorkeakoulu

 

Yhteystiedot

Mari Putkonen-Hutchins

mari.putkonen(at)diak.fi

puh. 0400 902 216

 

Hankkeen muut toimijat

Tuula Eloranta/Etelä-Savon ammattiopisto

Ano Teittinen/Etelä-Savon ammattiopisto

 

Hankkeen kotisivu

 

Hanke on päättynyt!

Kuvaus

Luontovoimaa Pieksämäki! -hankkeen tavoitteena on lisätä Green Care -toiminnan tunnettavuutta, siihen liittyvää osaamista sekä pilotoida ja käynnistää uutta Green Caren alle sijottuvaa luontovoima-toimintaa. Kehittämistoimet tapahtuvat oppilaitosten, palveluntuottajien ja yrittäjien keskuudessa.

Luontovoimaa-vuosikellon rakentaminen Pieksämäen seudulle. Hankkeen toteutusalue on Etelä-Savo ja erityisesti Pieksämäki. 

 

Hankkeen tuloksia: 

Uutinen Savon Sanomat 4.4.2017: 

Lähiluonnon elvyttävä voima kulkee kuvissa Pieksämäellä.

 

Opinnäytetyöt: 

Koikkalainen, Minna; Nyyssönen, Katri; Räsänen, Tiina (2016). LUONNOSTA VOIMAA : Green Care -menetelmän käytön kehittäminen Kivisalmen Hoitokodissa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) http://www.theseus.fi/handle/10024/110406

Opinnäytetyössä kehitettiin Green Care -menetelmän käyttöä Kivisalmen Hoitokodin toiminnassa. Tavoitteena oli lisätä asiakkaiden hyvinvointia sekä kehittää Green Care -menetelmän hyödynnettävyyttä yrityksen palvelutarjonnassa. Opinnäytetyössä luotiin hyvää, selkeää ja yleiskielellä tuotettua aineistoa, jota yritys voi halutessaan hyödyntää esimerkiksi omassa mainonnassaan yrityksen kotisivuilla tai esitteissä.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Etelä-Savo

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Koulutus Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2017

Hankkeen päättymisvuosi
2018

yhteistyössä mukana: