Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
   
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
   
   
LH- & LV-LAATUMERKKIEN KOULUTUSVAATIMUS    
Koulutuksen hinta
0 - 6900
Löytyi: 15 kpl
Eläinavusteinen valmentaja – Alfa Partners Dog® (30 op)
Kymenlaakso 16.5.2020 - 17.4.2021. Haku 24.4.2020 mennessä.

Täydennyskoulutus

Green Care -menetelmät ja toimintamuodot (5op)
Rovaniemi 1.6. - 31.8.2020, Lapin AMK. Hakuaika: 16.6.-24.5.2020.

Avoin korkeakoulutus

Green Care Menetelmät ja toimintamuodot
16.3.-31.5.2020 SeAMK. Haku 1.3. mennessä.

Avoin korkeakoulutus

Green Care perusteet (5 op)
Rovaniemi 25.5. – 31.7.2020 Lapin AMK Haku 16.3. - 18.5.2020 mennessä.

Avoin korkeakoulutus

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus 10 op
Jyväskylä 16.4.2020 -15.8.2020. Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja

Täydennyskoulutus

Luonnosta hyvinvointia ja palveluita: Green Care ja Blue Care (5op)
SAMK. Non-stop verkkototeutus omaan tahtiin 7.1.2020 – 30.11.2020. 5 op (133h opiskelijan työtä)

Avoin korkeakoulutus

Luontohoivaohjaaja-koulutus
Kymenlaakson kesäyliopisto. Haku 30.3.2020 mennessä. Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä, sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä. Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvi

Täydennyskoulutus

Luontohoivaohjaaja-koulutus 10 op
Luontohoivaohjaajakoulutus 26.10.2020–15.3.2021 (7 lähipäivää), Kuusamo

Täydennyskoulutus

Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä
Jyväskylän kesäyliopisto 16.5.2020-17.4.2021. Kurssilla saat syventävää tietoa luontoyhteyden merkityksestä ihmisille sekä tietoa, taitoa ja varmuutta ohjata luonnon terveysvaikutuksia hyödyntäviä luontoyhteysharjoituksia erilaisille ryhmille

Lyhytkurssi

Muurlan Opisto: Luontoyhteysohjaajan koulutus, 5op
Haku 29.5.2020 mennessä. Opi konkreettisia luontoyhteysmenetelmiä ja luonto-ohjelmakokonaisuuksien tekoa niin opetuksessa ja ohjauksessa kuin matkailu- ja eräopaspalveluissa voimaantuen samalla itsekin.

Vapaan sivistystyön koulutus

Muurlan opisto: Työnohjaajakoulutus
23.4.2020-18.3.2022

Erikoistumiskoulutus Muu

Puutarhaterapia
Haku 01.08.2020 mennessä. Puutarhaterapia & Coach -koulutus (20 op), Kotka

Täydennyskoulutus

SPHT syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa (28 op)
Kuopiossa 9.5.-20.11.2020. Hae 24.4.2020 mennessä. Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville sosiaali-, terveys-, kasvatus-, nuoriso- ja vapaa-ajan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan luonto- ja hevosavusteisen kun

Täydennyskoulutus

SPHT-koulutus
Turussa 14.3.-21.11.2020. Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus MetKu järjestää yhdessä Anima Ry:n kanssa Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -koulutuksen.

Täydennyskoulutus

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

yhteistyössä mukana: