Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
   
   
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
   
   
LH- & LV-LAATUMERKKIEN KOULUTUSVAATIMUS    
Koulutuksen hinta
0 - 3250
Löytyi: 28 kpl
Eko- ja ympäristöpsykologia, menetelmäosuus (9 op)
15.8.-15.11.2024. Helsingin seudun kesäyliopisto.

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Eko- ja ympäristöpsykologia, teoriaosuus (9 op)
13.3.-29.5.2024. Helsingin seudun kesäyliopisto.

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Eko- ja ympäristöpsykologian kurssikokonaisuus (18 op)
13.3.-15.11.2024. Helsingin seudun kesäyliopisto.

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen (YAMK)
YAMK-tutkinto, joka lisää opiskelijoiden ymmärrystä ekososiaalisesta kehittämisestä. Verkkototeutus.

Avoin korkeakoulutus

Eläinavusteisen hyvinvointipalvelun toteuttaminen
1.2.2023 – 30.11.2023, Ylä-Savon ammattiopisto

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto

Elämänkierto - matka omaan luontoon
Verkkokoulutus, 31.10.2023-17.9.2024, 1 op

Täydennyskoulutus

Forest Mind Basic Course in web
Self-timing, at own pace. Mixing Nuts Oy

Lyhytkurssi

Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5op
11.09.2023 - 12.11.2023, Verkkokoulutus

Avoin korkeakoulutus

Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Verkkototeutus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Verkko-opetus 5op, 18.9.2023 - 31.12.2023

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5 op
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, verkkototeutus, 30.10.2023 - 19.12.2023

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Green Care perusteet, 5 op
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Avoin korkeakoulutus; verkkototeutus,28.08.2023 - 05.11.2023

Avoin korkeakoulutus

Green Care perusteet, 5 op
Karelia AMK. etäkoulutus. 18.09.2023 - 08.12.2023

Avoin korkeakoulutus

Luonnosta hyvinvointia ja palveluita: Green Care ja Blue Care
9.1.2023 - 30.11.2023, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Avoin korkeakoulutus

Luonnosta Virtaa -ohjaajakoulutus
21.3.-13.9.2024. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Täydennyskoulutus

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -ohjaajakoulutus (10 op / 8 op)
22.8.–29.11.2024. Kymenlaakson kesäyliopisto

Vapaan sivistystyön koulutus

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -ohjaajakoulutus®
Verkkokoulutus,10.8.-16.11.2023,

Avoin korkeakoulutus

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -ohjaajakoulutus®. Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
8.8.-22.11.2024. Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Täydennyskoulutus

Luonnosta Virtaa (LuoVi) ohjaajakoulutus® -monimuoto-opinnot
14.03.–26.09.2024. Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Vapaan sivistystyön koulutus

Luontoperustainen hyvinvointi 2 op
Jatkuva. Turun yliopiston Sote-akatemia ja Luonnonvarakeskus

Avoin korkeakoulutus

Luontoperusteiset hyvinvointipalvelut (Green Care) -Luonto- ja ympäristöalan Perustutkinto-tutkinnon-osa, 20 osp
Ammattiopisto Livia, Lähiopiskelujaksoja..Etäopiskelu.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto

Metsämieli Peruskurssi webissä
Omatoiminen ja itse ajoitettava ajankohta. Mixing Nuts Oy

Lyhytkurssi

Metsämieli-ohjaajakoulutus
1-2 kertaa kuussa. Mielen liekki

Lyhytkurssi

Metsämieli-peruskurssi
Uusia koulutusryhmiä alkaa 1 - 2 kertaa kuussa

Lyhytkurssi

Metsämieli® -vetäjäkoulutus
1-2 kertaa kuussa. Mielen liekki

Lyhytkurssi

Monialainen Green Care (10 op)
Avoin korkeakoulutus. Verkkototeutus. Ei lähipäiviä tai pakollisia läsnäoloaikoja. 18.9.2023-31.5.2024

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -koulutus (30 op) E-P
27.10.2023 – 31.8.2024. Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilon Kopse ja Toiskan talli.

Täydennyskoulutus Erikoistumiskoulutus

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -koulutus (30 op), Turku
17.11.2023 – 05.10.2024. Turun kesäyliopisto.

Täydennyskoulutus Erikoistumiskoulutus

yhteistyössä mukana: