Green Care -päivät 10.11.2020

Alun perin Hyvinkäälle suunnitellut kaksipäiväiset GC2020-päivät tiivistettiin yhden päivän verkkoseminaariksi  10.11.2020. Loput ohjelmasta ja mm. retkijärjestelyt pyritään siirtämään vuoden 2021 Green Care -päiville Hyvinkäälle. Tapahtumaan etukäteen ilmoittautuneet saivat verkkolinkin ennen tilaisuuden alkua.

 

verkkoSeminaarin ohjelma 10.11.2020

GC2020-päivien julkaisuvapaat tapahtumamateriaalit löydät klikkaamalla alla olevia linkkejä.

 

Hyvinvointia ja mielenterveyttä luontoperustaisista toimintamalleista – tietoa, esimerkkejä, vaikuttavuutta

Tilaisuuden avaus, tervetuloa vuoden 2020 Green Care -päiville

Päivien avauksessa Green Care Finland ry:n puheenjohtaja Laura Airaksinen toivotti kaikki paikalla olijat tervetulleiksi vuoden 2020 Green Care -päiville ja nosti esille poimintoja alan näkymistä ja yhdistyksen kehityskaaresta.


Traumainformoidut sosiaali- ja terveyspalvelut ympäristön merkitys traumatyössä, Kati Sarvela. Työhyvinvointikoulutuksen kehittämishanke. Yhteinen kieli – traumainformoitu kohtaaminen -hanke. Kati Sarvela on traumainformoidun mallin suomalainen uranuurtaja. Hän on koulutukseltaan hammaslääkäri ja terapeutti (sensomotorinen psykoterapia, hypnoterapia). Hammaslääkärin työnsä ohella hän kouluttaa tietoisuustaitoja, hypnoterapiaa, draamallista kirjoittamista sekä traumainformoitua hoitamista.

 

Puheenvuoron painopisteenä oli traumainformoitu työote yhdistettynä luontoperustaisiin toimintamalleihin. Traumainformoituun menetelmään liittyy mm. tunnehaavojen tiedostaminen ja huomioiminen, kehotietoisuus, tunnetaidot, itsetuntemus, sosiaaliset taidot, myötätunto, empatia ja ACE-tutkimukset.

 

Kati toi GC2020-päivillä esille asennemuutoksen merkityksen; traumainformoidussa työotteessa ei pyritä diagnosoimaan vaan lähtökohtana on "mitä on tapahtunut" -kysymysasettelu. Kati myös peräänkuulutti yhteisöllistä resilienssiä ja autonomisen hermoston merkitystä yksilön hyvinvointiin. Luontoympäristö ja tutut turvalliset eläimet mahdollistavat korjaavia kokemuksia mm. hermoston rauhoittumisen kautta. Green Care -menetelmillä voidaankin lisätä esim. kehoturvaa, mm. turvallisuuden tunteen ja turvallisten kokemusten avulla. Katin viestinä olikin, että traumasta voi päästä yli ja esim. luonnolla on toipumista edistävää vaikutusta.

 


Alkumaa – vaikuttavuutta Green Care -toimintamalleilla, Niina Merivirta. Niina Merivirta on Alkumaa Oy:n perustaja ja yrittäjä, lasten ja nuorten erityisohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Green Care -ohjaaja. Yrityksen tavoitteena on lasten ja nuorten sekä heidän perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten huostaanoton ja syrjäytymisen ehkäiseminen ennaltaehkäisevällä ammatillisella toiminnalla.

 

Niina kertoi GC2020-päivillä Alkumaan toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin hyvistä tuloksista. Alkumaa on sosiaalinen maatila, joka tarjoaa maatila- ja luontoavusteisia sote-palveluja, kuten lastensuojeluun liittyviä palveluja, jonka toimintaa ohjaa ratkaisukeskeinen näkökulma. Niina esitteli asiakastarinoita ja luonto- ja maatila-avusteisten menetelmien merkitystä asiakastyöhön. Kysymysosiossa nousikin esille, voisiko Niina tarjota myös koulutuspalveluita maatilatoiminnan aloittamiseen liittyen. Toiminnan vakiinnuttamiseen tukea Niina on saanut Pelastakaa Lapset ry:ltä. Yhteistyössä on voimaa!

 

Minä olen Alkumaa video 


Video pyritään jakamaan ilmoittautuneille myöhemmin, aiheena: Uutta tutkimustietoa Iso-Britanniasta – maatilatoiminta auttaa nuorta voimaantumaan, Social farm benefits in the UK. Sarah Hambidge, PhD, Bournemouth University (in English).

 

Presentation's aim is to describe Sarah's longitudinal PhD study in which she examined whether a one year farming intervention can prevent young people with behavioral, emotional and social difficulties from low-socioeconomic backgrounds becoming NEET (Not in Employment, Education and Training).


Kuva Näkymätön Mies

Näkymätön Mies -hanke, Lahden Sininauha ry. Hankkeen vetäjät Marianna Kavasto, Pia Tuomaila ja hankkeessa mukana oleva tilallinen Matti Näsi esittelivät Näkymätön Mies -toimintaa. Hanke on suunnattu 25 – 54-vuotiaille työttömille miehille. Hankkeen tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen matalan kynnyksen liikunnan sekä Green Care -toiminnan avulla luontoympäristössä ja maatilalla. Lisäksi ravinto ja lepo ovat tärkeä osa kokonaisuutta.

 

Mariannan, Pian ja Matin esityksestä nousi vahvasti esille yhteisöllisyyden merkitys. Matti osuvasti kertoikin, että maailmassa tarvitaan lisää "pienen kylän henkeä", jota on hyödynnetty Näkymätön mies -hankkeen toiminnoissa. Hankkeeseen osallistuneiden miesten palautteista kuvastui toiminnan merkityksellisyys ja mielekkyys. Toimintakyvyn muutoksia on seurattu Kykyviisari-itsearviointimenetelmällä. Vaikutusta on ollut mm. mielenhyvinvointiin, osallisuuden tunteeseen, terveydentilaan ja ihmissuhteisiin.

 

Näkymätön mies -hankkeen esittelyvideo

Näkymätön mies -hankkeen osallistujien ajatuksia toiminnasta video


 

Käytännön hyvinvointimalleja työikäisille – Oivallusvaaran luontoperustainen tyhy-/tyky-toiminta, työterveyshuollon erikoislääkäri Janne Tuovila ja toimintaterapeutti Eerika Korhonen, avasivat Oivallusvaara Oy:n kehityskaarta ja Metsävastaanottotoimintaa.

 

GC2020-päivät päätti Oivallusvaaran yritystarina, joka on lääkäriperustainen luontovoiman palveluja tuottava yritys. Janne kertoikin, että yrityksen Metsävastaanotto -toiminta on lääkärin näkökulmasta enemmän ennalta ehkäisevää toimintaa. Palautteet ovat olleet hyviä ja luontoavusteisilla palveluilla on merkitystä työhyvinvointiin. Eerika nosti myös esityksen lopulla esille uunituoreen Luontoyhteys -kirjansa, jota on mahdollista tilata ennakkoon Oivallusvaaran verkkosivujen kautta.

 

Oivallusvaaran esittelyvideo

 

Päivän päätti virikkeellinen Eerikan ja Jannen työstämä Hyvinvointia syksyyn -harjoitevinkit video, joka kannustaa meitä kaikkia hyödyntämään luonnon hyvää tekeviä vaikutuksia!


 

Muita  GC2020-päivän materiaaleja

Ohjelmadiat

Hyria Green esittelyvideo

Ohjelman pdf-versio

Kiitos vielä kaikille puhujille, seminaarivieraille ja järjestelyihin osallistuneille! 


Tapahtuman järjesti

Green Care Finland ry yhteistyökumppaneineen.

yhteistyössä mukana: