Syrjäkorpi, S. & Tuttavainen-Tarsa, M.: ”Refreshes the Brain, Releases the Stress”. Green Care kansainvälisten opiskelijoiden kulttuuriin sopeutumisen tukena.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Syrjäkorpi, S. & Tuttavainen-Tarsa, M.: ”Refreshes the Brain, Releases the Stress”. Green Care kansainvälisten opiskelijoiden kulttuuriin sopeutumisen tukena.

Aineiston nimi: Syrjäkorpi, S. & Tuttavainen-Tarsa, M.: ”Refreshes the Brain, Releases the Stress”. Green Care kansainvälisten opiskelijoiden kulttuuriin sopeutumisen tukena.

Tästä opinnäytetyössä tehtiin Vaasan ammattikorkeakoululle sähköinen luonto-opas, Nature Guidebook of Vaasa Region. Opas löytyy osoitteesta: https://luontoopas.wordpress.com/ 

 

Opas on tehty englannin kielellä ja suunnattu VAMK:n kansainvälisille opiskelijoille, mutta se sopii käytettäväksi myös muille kohderyhmille.

 

Oppaassa esitellään Vaasan alueen luontokohteita, luonnon hyvinvointivaikutuksia, Green Care -toimintaa, luontoaktiviteetteja sekä Suomen luonnon monimuotoisuutta.

 

Oppaan tarkoitus on esitellä Vaasan alueen luontokohteet visuaalisesti kiinnostavasti sekä tuoda tämä tieto helposti saataville sähköisesti. Kohteista on myös linkitykset muille sivustoille, joista lukija voi saada lisätietoa luontokohteista sekä muista oppaassa esitellyistä asiakokonaisuuksista.

 

Asiasanat: 

luonto kuntoutusympäristönä; vaikuttavuus

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Vaasan ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: