Palmumaa, K. Koira mukaan töihin? Hoitotyön menetelmien kehittäminen koira-avusteisesti organisaatiotasolla

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Palmumaa, K. Koira mukaan töihin? Hoitotyön menetelmien kehittäminen koira-avusteisesti organisaatiotasolla

Aineiston nimi: Palmumaa, K. Koira mukaan töihin? Hoitotyön menetelmien kehittäminen koira-avusteisesti organisaatiotasolla

Kristiina Palmumaan opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ammatillisesti toteutetun koira-avusteisuuden hyötyjä ja hyviä käytäntöjä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa, etenkin mielenterveystyössä. Tavoitteena oli levittää tietoa koira-avusteisesta erikoistumiskoulutuksesta, ja koulutuksen ja ammatillisen toiminnan kautta kehittää asiakaslähtöistä ja laadukasta palveluntarjontaa. Tavoitteena oli myös saada aikaan perusteluja työnantajille koira-avusteisen työn kannattavuudesta.

 

Palmumaa kirjoittaa opinnäytetyössään, että haastattelujen perusteella koira-avusteisuus on hoitotyössä monin tavoin hyödyllistä, mutta samalla vaativaa. Sairaanhoitajat toivovat koira-avusteisen työskentelyn koulutusta vastaamaan paremmin psykiatrisen hoitotyön tarpeisiin. Koiran käytöstä hoitotyössä tulisi koota dokumenttia, jota käytettäisiin koulutusmateriaalina. Koira-avusteista työskentelyä kannattaisi myös kehittää varhaisemman tuen vaiheisiin eri asiakasryhmien parissa.

 

Lähde

Palmumaa, Kristiina. 2020. Koira mukaan töihin? Hoitotyön menetelmien kehittäminen koira-avusteisesti organisaatiotasolla. LAB-ammattikorkeakoulu. Saatavilla: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020113025004

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2020 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
LAB-ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: