Korkiamäki, Eva & Metsäranta, Mirkka. Onnen hetkiä luonnosta muistisairaiden arkeen : Aistihuonesuunnitelma Hoivakoti Villa Kiveen

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Korkiamäki, Eva & Metsäranta, Mirkka. Onnen hetkiä luonnosta muistisairaiden arkeen : Aistihuonesuunnitelma Hoivakoti Villa Kiveen

Aineiston nimi: Korkiamäki, Eva & Metsäranta, Mirkka. Onnen hetkiä luonnosta muistisairaiden arkeen : Aistihuonesuunnitelma Hoivakoti Villa Kiveen

Tämän monimuotoisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä suunnitelma luontoperusteisesta aistihuoneesta Hoivakoti Villa Kiveen osaksi hoivakodin luontoperusteista Green Care -palvelukokonaisuutta nimeltä Onnen hetkiä luonnosta muistisairaiden arkeen.

 

Aistihuoneen tarkoituksena on mahdollistaa luontoyhteyden säilyminen ja luonnon hyvinvointivaikutukset moniaistisen toiminnan kautta muistikuntoutujien arkeen sisätiloissa. Opinnäytetyön teoriaperustana olivat muistisairauksien vaikutukset aistitoimintoihin ja muistikuntoutumista tukeva tilasuunnittelu. Aistihuoneen toiminta perustuu luontoperusteisiin Green Care -menetelmiin ja moniaistisuuden hyödyntämiseen muistikuntoutumisen tukena.

 

Opinnäytetyössä huomioitiin johtamisen ja työhyvinvoinnin merkitys uudenlaisen toimintamallin käyttöönottoon ja hoivan laatuun.

 

Korkiamäki, E. & Metsäranta, M. 2021. Onnen hetkiä luonnosta muistisairaiden arkeen : Aistihuonesuunnitelma Hoivakoti Villa Kiveen. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2021 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: