Mäkinen Sirpa

Etusivu » Osaaminen » Asiantuntijat

Asiantuntijan nimi
Mäkinen Sirpa

Organisaatio

Soliseva - Hyvinvointi- ja kehittämispalvelut

 

Yhteystiedot

sirpa(at)soliseva.fi

puh. 044 293 7773

 

Verkkosivut

www.soliseva.fi

 

Koulutus ja kokemus

Nykyinen yritykseni Soliseva on toiminut vuodesta 2016. Se tarjoaa yksilö- ja pariterapiaa sekä kriisitukea, työnohjausta, valmennusta ja kehittämistukea eri yhteisöille.

 

Toimin myös ammatillisena tukihenkilönä ja vanhemmuuden tuen parissa. Olemme toteuttaneet myös kolmen vuoden ajan lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n ja kuntien kanssa. Kaikissa palveluissa mukana myös Green care. Olen tehnyt 25 vuoden ajan psykososiaalista asiakastyötä yksilöiden ja ryhmien parissa sekä toiminut kouluttajana ja eri järjestöjen esimies- ja kehittämistehtävissä 15 vuoden ajan,

 

Koulutukseltani olen ratkaisukeskeinen terapeutti (PgDip 67,5op) ja työnohjaaja sekä kognitiivinen lyhytterapeutti. Pohjakoulutukseni on sosiaalikasvattaja, Sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus, tutkimuksellinen kehittämistoiminta) ja ammatillinen opettaja (AmO/ yrittäjyyspedagogiikka ja tiimioppiminen). Olen suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) ja pitkiä lisäkoulutuksia kriisi- ja perhetyöstä sekä toiminnallisten menetelmien ohjaamisesta.


Luonto- ja eläinavusteisten palveluiden tuottamisen sekä ohjaamisen aloitin 90 -luvulla elämyspedagogiikan parissa valmentamalla ammattilaisia sekä nuoria, kuntoutujia ja kotoutujia eri organisaatioissa.

Green care -alan korkea-asteen koulutuksen (40op) myötä ohjaamiseni sai lisää syvyyttä, ja olen sittemmin perehtynyt enemmän luovuuteen, palautumiseen ja mielen hyvinvoinnin tukeen liittyviin kysymyksiin.

Erityisosaamistani ovat kriisi- ja lastensuojelutyö, ihmissuhteet ja monimuotoiset perheet, läheisten ja vanhempien tukeminen, riippuvuudet, hanke- ja järjestötyö, palvelumuotoilu, kirjoittaminen ja kokemustiedon esille nostaminen.

      

Maakunta
Pirkanmaa

Palvelumuodot
sosiaalinen kuntoutus, ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, kasvatus, perhetukitoiminta, työhyvinvointitoiminta, tavoitteellinen virkistys- tai hyvinvointitoiminta,

Koulutusala
sosiaali, terveys ja liikunta

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
eläinavusteisuus, luontoympäristön ja –materiaalien käyttö,

yhteistyössä mukana: