Mäkinen Sirpa

Etusivu » Osaaminen » Asiantuntijat

Asiantuntijan nimi
Mäkinen Sirpa

Organisaatio

Soliseva - Hyvinvointi- ja kehittämispalvelut

 

Yhteystiedot

info(at)soliseva.fi

puh. 044 293 7773

 

Verkkosivut

www.soliseva.fi

 

Koulutus ja kokemus
- Sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus, tutkimuksellinen kehittämistoiminta)
- Ammatillinen opettaja (AmO 60op, yrittäjyyspedagogiikka)
- Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
- Green care -korkea-asteen koulutus 40op, jonka lisäksi mm. elämys- ja seikkailupedagogiikan pitkä lisäkoulutus, ryhmänohjauksen ja toiminnallisten menetelmien koulutuksia
- Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus valm. kevät 2019
- vuodesta 1993 alkaen luonto- ja eläinavusteisin menetelmien ryhmien, perheiden ja yksilöiden ohjausta sekä työyhteisövalmennuksia ja kouluttajatehtäviä
- erityisosaamisena lastensuojelu, perhetyö, monikulttuurisuus, mielenterveys- ja päihdetyö sekä järjestö- ja hanketoiminta
- tällä hetkellä yrittäjä ja kehittämissuunnittelija Kehitysvammaisten Tukiliitossa
- nykymuodossa oma Soliseva yritys vuodesta 2016
- yhteistyötä ja kokemusta keväästä 2017 alkaen Green care -pohjaisen, Pelastakaa Lapset ry:n yhteisöllisen lasten ryhmätoiminnan järjestämisessä, toiminnan laajentuminen syksystä 2018 eteenpäin.

Maakunta
Pirkanmaa

Palvelumuodot
sosiaalinen kuntoutus, ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, kasvatus, perhetukitoiminta, työhyvinvointitoiminta, tavoitteellinen virkistys- tai hyvinvointitoiminta,

Koulutusala
sosiaali, terveys ja liikunta

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
eläinavusteisuus, luontoympäristön ja –materiaalien käyttö,

yhteistyössä mukana: