Aineiston nimi: Moriggi, Angela

Tutkimuksessa tuodaan esille Green Care -toiminnan eettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmia sekä toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää enemmän kestävän kehityksen ajatteluamallia.

Lähde ja lisätietoja

Moriggi, Angela & Soini, Katriina & Bock, Bettina & Roep, Dirk. (2020). Caring in, for, and with Nature: An Integrative Framework to Understand Green Care Practices. Sustainability. 12. 3361. 10.3390/su12083361.

Materiaalityyppi
Tieteellinen julkaisu

Julkaisuajankohta
2020 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Puutarhan käyttö Maatilan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka

yhteistyössä mukana: