Palvelumuotoilua ja vahvistuvia verkostoja Green Care -toimintaan- Green Care - PALMU -hanke

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Palvelumuotoilua ja vahvistuvia verkostoja Green Care -toimintaan- Green Care - PALMU -hanke

Hankkeen nimi
Palvelumuotoilua ja vahvistuvia verkostoja Green Care -toimintaan- Green Care - PALMU -hanke

Hankkeen päätoteuttaja

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

 

Yhteystiedot

virpi.vaananen@sedu.fi, marja-terttu.kurunsaari@sedu.fi

 040 868 0084/ Virpi, 040 868 0814/Marja-Terttu

 

Hankkeen muut toimijat

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti,  Vaasan yliopisto; Levon-instituutti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

 

Hankkeen sivut

PALMU -hanke

 

 

Palvelumuotoilua ja vahvistuvia verkostoja Green Care -toimintaan- Green Care - PALMU -hanke

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida aloittavia ja olemassa olevia Green Care- yrittäjiä verkostoitumaan ja kehittämään GC-toimintaa asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin.

Tavoitteita:

- Green Care-palvelujen ostajien/asiakkaiden tarpeiden kartoitus ja innovointi

- Green Care- palvelumuotoilun mallintaminen yrityksille

- Uusien yritysten ja yritysryhmien syntyminen ja verkostomaisen toiminnan hyödyntäminen

 

Hanketta rahoittavat Euroopan maaseuturahasto & Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toimintakausi on 1.6.2019-31.12.2020.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Etelä-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2020

yhteistyössä mukana: