Sinikka Torssonen (varalla Pirjo Onikki)                 

Maaseutuverkostopalvelut 

 

Timo Kukkonen                                                          

Hämeen ELY                                          

 

Anne Ristioja                                                               

Lapin ELY   

 

Verna Mustonen                                    

Kainuun ELY

Työskentelen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittajatehtävissä Kainuussa. ESR:n kautta tuetaan alueiden työllisyyttä, osaamisen kehittämistä sekä sosiaalista osallisuutta. Kainuussa on ESR:n kautta rahoitettu hankkeita, joissa on hyödynnetty green care -menetelmiä mm. työllisyydenhoidossa sekä osallisuuden edistämisessä.  ESR-rahoitus on ollut keskeinen väline myös koulutussisältöjen sekä toimijoiden osaamisen kehittämisessä green care -teemassa.

                   

 

Kukka Kukkonen           

Pohjois-Pohjanmaan ELY 

 

Kati Savela                                             

Vates-säätiö 

Edustan Vates-säätiön viestintää. Vates on asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoite on edistää vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä ja työssä pysymistä. HyvinVoi-koordinaatiohankkeen kautta haluamme pysyä ajan tasalla siinä, miten luontoperustaiset palvelut voivat edistää kohderyhmiimme kuuluvien työkykyä ja voisivatko ne tarjota uusia työllistymismahdollisuuksia heille. Itse pidän luontolähtöisiä hyvinvointi- ja muita palveluita tärkeänä osana ihmisten hyvinvointia, riippumatta elämäntilanteesta taikka työ- tai toimintakyvystä. Mielestäni olemme Suomessa etuoikeutettuja, koska luontoa ei yleensä tarvitse kovin kaukaa kotoaan lähteä etsimään!  

 

Leini Sinervo                    

THL  

Olen ollut mukana kehittämishankkeissa, joissa on otettu käyttöön luontoavusteisia menetelmiä työikäisten kuntoutuspalveluissa. Työskentelen kehittämispäällikkönä Yhdenvertaisuu ja osallisuus yksikössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

           

 

Pirjo Kirvesmies              

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä     

Olen ollut mukana Hoivafarmi-hankkeessa Etelä-Savossa. Olin ohjausryhmän jäsen sekä vanhus- ja vammaispalveluista vastaavana viranhaltijana olin mahdollistamassa erilaisten luontolähtöisten toimintojen kehittämistä ja toteuttamista monissa työyksiköissäni. Olen myös käynyt jonkin verran luennoimassa luontolähtöisestä toiminnasta osana sosiaalipalveluja. Luonto mahdollistaa ihan uudenlaista työkulttuuria erilaisten ihmisten parissa. Syrjäytymisuhan alla olevat, päihde- ja mielenterveysasiakkaat, elämänhallinnan kanssa kipuilevat asiakkaat sekä monet muut ovat löytäneet itsestään uudella tavalla voimavaroja ja päässeet elämässä jälleen eteenpäin. Luonnolla on vahvistava voima ja sitä tulee hyödyntää enemmän ja rohkeammin - varsinkin kun työ siirtyy yhä useammin sinne, missä asiakkaat ovat ja elävät.

               

 

Marja-Liisa Ruokolainen                                            

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä   

Suhteeni ko. palveluihin on ohut. Asun maaseudulla, ja luonto ympärillä on oleellinen oman hyvinvointini ylläpitämisessä. Työssäni sosiaalialan erikoissuunnittelijana ja kehittäjänä, olen kiinnostunut luonnon hyvinvointivaikutuksista ja mahdollisuuksista, joita se tarjoaa kainuulaisille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille. Näen, että meillä organisaatiossa olisi vielä paljon opittavaa ja hyödynnettävää asiassa. Työskentelen siis Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä sosiaalialan erikoissuunnittelijana kehittäminen ja suunnittelu yksikössä. Olemme osa johdon tukea. Yritän edistää työssäni sosiaalisesti kestävän Kainuun kehittymistä ja heikompiosaisten kainuulaisten hyvinvointia. Kansalaislähtöinen sosiaalityö tavoitteena.

 

 

Laura Airaksinen                                                        

Vetrea Terveys Oy

Green Care Finland ry                                                                        

 

Katri Hatanpää                                      

PSH, psykiatria, Pitkäniemi    

                                                                                                       

Minna Hökkä                   

Kajaanin ammattikorkeakoulu, KAMK

Olen toiminut Green Care koulutuskorkea asteelle hankkeen ja Luonto voimaksi hankkeen parissa koordinaattorina ja asiantuntijana. Olen toiminut kouluttajana Green Care koulutuksissa. Taustaltani olen sairaanhoitaja ja YAMK kliininen asiantuntija, TtM ja TtT opiskelija, mielenkiintoni kohteena siten on ollut se miten luontoperustaiset hyvinvointipalvelut soveltuvat erilaisiin sosiaali- ja terveysalan konteksteihin.

                                             

 

Johanna Hirvonen           

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK

Olen vuodesta 2010 alkaen ollut aktiivisesti mukana luontoperustaisten hyvinvointipalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja koulutustehtävissä Etelä-Savossa. T&K- ja koulutustoiminnassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa olemme suuntautuneet erityisesti luontoperustaisiin menetelmiin kuntouttavassa työssä. Tällä hetkellä keskeiset työtehtäväni luontoperustaisissa hyvinvointipalveluissa liittyvät luontolähtöisten kuntouttavan työn menetelmien opetukseen Xamkin sosionomikoulutuksessa.  Luontoperustaisiin hyvinvointipalveluihin liittyvän koulutus- sekä T&K-toiminnan lisäksi olen Green Care –laatulautakunnan jäsen sekä Green Care Itä-Suomen Etelä-Savon maakunnan alueyhdyshenkilö.

 

 

Leena Välimaa

Lapin AMK 

Olen työskennellyt Lapin ammattikorkeakoulussa Green Creen kehittämishankkeissa, joissa on kehitetty luontoperustaisia menetelmiä ja malleja eri asiakasryhmille. Tällä hetkellä toimin New Nordic Nature Based Service Models-hankkeessa projektipäällikkönä. Nordic NaBS hankkeessa kehitämme yhteispohjoismaisesti luontoalan yrittäjien ja sote- ja kasvatustoimijoiden kanssa luontoperustaisia palvelu- ja liiketoimintamalleja pilotoimalla palveluita erilaisille asiakasryhmille. Luonnon tarjoamat mahdollisuudet ja niiden tuotteistaminen palveluiksi, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ovat erittäin tärkeitä ja uskon, että luontoperustaisilla palveluilla esim. sote-ja kasvatusalalla voidaan tulevaisuudessa vielä enemmän edistää kansalaistemme terveyttä.

 

Juhani Pyykkönen                                                       

Metsäkeskus

Suhde on kokemuksellinen. Saan luonnosta, samanaikaisesti, henkistä hyvinvointia ja ruumiillista kuntoa. Toisaalta suhde on analyyttinen, tieteellinen ja luontopalvelut myös elinkeinoina, uusina palveluina hahmottava. Näkökulmana on metsä, ekosysteemipalvelut ja uudenlainen metsäsuunnittelu. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ekosysteemipalveluihin liittyvät arvot, ja niiden näkyväksi tekeminen, esimerkiksi dialogeissa sidosryhmien kanssa.   

 

 

Matti Tapaninen              

Metsähallitus

Kansallispuistot ja muut luonnon kirjoltaan ja kulttuuriperinnöltään rikkaat alueet tuottavat moninaisia terveys ja hyvinvointihyötyjä. Olen asiantuntijatehtävissä Metsähallituksen luontopalveluissa ja yhteistyö terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa on tärkeä osa työtäni. Luontopalveluilla on luonnon terveys ja hyvinvointivaikutuksia edistävä ohjelma, jossa määritellään teemaan liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2111

Matkailu ja hyvinvointiyritykset ovat erittäin tärkeä kumppani Metsähallituksen Luontopalveluille. Yhdessä tuotamme hyviä ja merkityksellisiä kokemuksia asiakkaillemme.

 

Eerika Korhonen             

Oivallusvaara Oy, Uusimaa

Tarjoan ja kehittelen uusia luontoympäristöissä toteutettavia hyvinvointipalveluita oman yrityksen puitteissa. Pääpainona palveluissamme ovat terveydenalan palvelut erityisesti ennaltaehkäisevän työterveyden näkökulmasta. Metsävastaanotto®-palvelullamme on Green Care Finland ry:n myöntämä LuontoVoima-laatumerkki. Olen kiinnostunut kehittämisyhteistyöstä eri tahojen kanssa. Koulutukseltani olen toimintaterapeutti sekä taiteen maisteri. Vapaa-ajalla vietän aikaa metsissä eri tavoin liikkuen ja valokuvaten.

                     

Leena Löf                                                                                           

Tmi LuontoLeena, Pirkanmaa 

Yritykseni LuontoLeena järjestää Green Care lähtöisiä, opastettuja luontoretkiä sekä luontotapahtumia. Lisäksi ohjaan luonnossa tehtävää, hyvinvointia lisäävää toimintaa kuten Metsämieli -harjoitteita. Opastettujen luontoretkien lisäksi järjestän kursseja sekä koulutan poimijakortteja luonnontuotteisiin (marjat, sienet, villiyrtit) liittyen.

Olen myös Green Care kouluttaja. Lisäksi olen tehnyt yhdessä yhteistyökumppanin kanssa Green Care materiaaleja kuten Green Care menetelmäoppaan sekä Green Care menetelmäkortit. Toimin pääsääntöisesti Pirkanmaalla ja olen Seitsemisen kansallispuiston yhteistyöyrittäjä. Kohderyhmäni ovat myös erityisryhmät. Olen mukana mm. Luonto kaikille -hankkeessa. https://luontoleena.wordpress.com

                                                                                                       

Siru Anu Lahti                                                                                                

Aasitila Sirius, Halsua       

 

Anne Siltavirta                                                             

Kotokero, Oulu                 

 

Kirsi Puuronen                                                            

Hyvinvointipalvelu Poloku, Vaala                                

 

Katja Ronkainen                                                         

Lumohukka Oy, Vieremä  

 

Maiju Okkonen                                                            

Iloluontoinen Tmi, Pielavesi   

Yritykseni Iloluontonen T:mi tuottaa erilaisia luonto- ja hevosavusteisia LuontoVoima -palveluita. Asiakkaina on laajalla skaalalla hyvinvoinnista, eläimistä ja luonnosta kiinnostuneita ihmisiä, niin työssäkäyviä, kehitysvammaisia, nuorisokodin nuoria, perheitä, erityistä tukea tatärvitsevia lapsia ja mielenterveyskuntoutujia. Työskentelen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittajatehtävissä Kainuussa. ESR:n kautta tuetaan alueiden työllisyyttä, osaamisen kehittämistä sekä sosiaalista osallisuutta. Kainuussa on ESR:n kautta rahoitettu hankkeita, joissa on hyödynnetty green care -menetelmiä mm. työllisyydenhoidossa sekä osallisuuden edistämisessä.  ESR-rahoitus on ollut keskeinen väline myös koulutussisältöjen sekä toimijoiden osaamisen kehittämisessä green care -teemassa. Olen uusioperheen äiti ja luontoon aina kaipaava suomenhevosihminen Ylä-Savossa. Minulle on tärkeää

tuottaa ihmisille hyvinvointia ja päästä nauttimaan luonnosta yhdessä.

                 

Anja Yli-Viikari

Luonnonvarakeskus, Jokioinen   

Olen Luonnonvarakeskuksen tutkija, joka on viimeisten vuosien ajan työskennellyt suomalaisten luonto- ja eläinavusteisten toimintamallien kehittämisen parissa. Olen ollut myös Green Care Finland ry:n toiminnassa mukana sen perustamisesta lähtien (v. 2010). 

                                                                                                   

 

Marja Uusitalo

Luonnonvarakeskus, Rovaniemi 

                              

 

 

                                                                          

 


Ohjauryhmän kokousten materiaalit: 

 

15.2.2019

27.8.2019

4.2.2020

yhteistyössä mukana: