Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik

Hankkeen nimi
Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik

Hankkeen päätoteuttaja

Centria ammattikorkeakoulu

Muut: 

Luonnonvarakeskus

Vaasan yliopiston/Lévon instituutti 

 

Yhteystiedot

Lena Enlund, Centria-amk

lena.enlund(at)centria.fi

044 725 0594

 

Hankkeen kotisivu

 

Green Care -koulutusmallia kehitetään vuosina 2016–2017 ja koulutus toteutetaan vuonna 2017. Kehitettävässä mallissa 15 opintopisteen laajuinen koulutus jakautuu 2 opintopisteen kokonaisuuksiin, jotka painottuvat muun muassa Green Care-perusteisiin, luonto- ja eläinavusteisiin menetelmiin, toimintaympäristöihin ja yrittäjyyteen sekä 3 opintopisteen opintojaksoon, joka keskittyy ruokakasvatukseen ja miten opetuksessa voidaan hyödyntää maatiloja, kalastusta ja koulun keittiötä. Monimuotoinen koulutus suunnitellaan hyödyntämään myös sähköisiä verkko-opintojaksoja ja -materiaaleja.

 

 HANKE ON PÄÄTTYNYT!

 

Hankkeen tuloksia: 

 

Valtakunnallisessa Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle –hankkeessa (2016-2018) seitsemän eri korkeakoulua olivat mukana luomassa yhtenäistä Green Care -koulutusta. Samoihin aikoihin pilotoitiin pienimuotoisempi 15 opintopisteen Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik -koulutushanke rannikko-Pohjanmaalla Centrian johdolla yhteistyössä Vaasan yliopiston ja Luken kanssa. Koulutukseen osallistui 40 aikuisopiskelijaa eri aloilta, mm. eräoppaita, hyvinvointialan opettajia, lähi- ja sairaanhoitajia ja maatilayrittäjiä. Molemmissa koulutuksissa opinnot suoritettiin suurimmaksi osaksi verkko-opintoina, mutta kaikki opintojaksot sisälsivät yhden lähipäivän. (Enlund, 2018.)

 

Enlund L. (red.) 2018. Naturbaserad vård och pedagogik – Utbildningsprojekt inom Green Care. Raportteja ja selvityksiä, 33. Centria-ammattikorkeakoulu. 

https://www.theseus.fi/handle/10024/151955

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö
Koulutus

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

yhteistyössä mukana: