Blogin kirjoittaja Heli Siirilä toimii projektipäällikkönä Vaasan yliopiston Levón-instituutin Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi -hankkeessa.


 

GREEN CARE -YRITYKSET KERTOMAAN KULJETUSTARPEISTAAN

 

Green Care -yrityksen toimintaan vaikuttaa se, kuinka helposti ja mihin hintaan asiakkaat pääsevät toiminnan äärelle. Liikkuminen ja kuljetukset ovat parhaillaan muutoksessa, joten GC-yritystenkin kannattaa perehtyä hieman asiaan. Teksti sisältää vinkkejä, kuinka asiaa voi tarkastella.

 

Liikenne muutoksessa sisällöiltään ja rakenteiltaan

 

Liikenteen muutoksen osasia on monia. Siihen liittyy muun muassa:

 • Liikennelainsäädännön uudistukset. Esimerkiksi viranomaissääntely vähentynyt, taksiyrittäjyyteen tullut isoja muutoksia, liikenteen lupaehtoihin tullut muutoksia ja helpotuksia.
 • Liikenteen digitalisoituminen. Esimerkiksi digitaalisten ohjelmistojen hyödyntäminen matkojen yhdistelyssä lisääntyy, lippujen hankkiminen verkkosivuilta tai älylaitteella yleistyy.
 • Uudenlainen palveluntarjonta. Näitä ovat esimerkiksi matkaketjut ja palvelupaketit, jotka yhdistävät eri kulkuvälineitä yhteen matkalippuun ja kerralla maksettavaksi.
 • Hallinnolliset uudistukset. Muun muassa liikenneviranomaisten työnjakoja ja tehtäviä uusittu. Lisäksi mahdolliset muutokset sote-palveluissa voivat heijastua siihen tapaan, miten sote-kuljetuksia organisoidaan.
 • Ihmisten vähitellen muuttuvat arki ja tavat liikkua. Muun muassa avoimuus julkisen liikenteen käyttämiseen on kasvanut, etäkokoukset ovat yleistyneet, ilmastonmuutoshuolet saavat ihmisiä tarkastelemaan arkisia valintojaan.
 • Uutta autotekniikkaa ja polttoaineita. Autokaupoissa on saatavissa muun muassa hybridi-, sähkö- ja kaasuautoja. Näiden lataus- tai tankkausasemien saatavuus ja sijainnit keskusteluttavat.

 

Kaikkinensa nämä muutoksen osaset vaikuttavat siihen, miten liikkuminen ja kuljetukset sujuvat nyt ja tulevaisuudessa. GC-yrityksille sujuvuus vaikuttaa asiakasmääriin sekä toiminnan kannattavuuteen.

 

 

 

Mitä Green Care -yrityksen kannattaa tehdä nyt?

 

Tällä hetkellä on hyvä hetki tarkastella oman yrityksesi kuljetuksiin liittyviä asioita. Voit aloittaa miettimällä oman yrityksesi kohdalla, kuinka asiakkaat pääsevät palvelujesi äärelle:

 • Onko oman auton käyttö välttämätöntä?
 • Mitä vaihtoehtoja on kyydin hankkimiseen?
 • Kuinka iso osa liikevaihdostasi tai/ja työajastasi menee asiakaskuljetuksiin?
 • Ovatko kyydit sujuneet? Onko haasteita?

  ===> Millä tavoin kyytejä kannattaisi kehittää?

 

Mieti tämän jälkeen,

 • onko alueella muita GC- tai esimerkiksi matkailuyrityksiä, joiden kanssa voisi miettiä kuljetusten kehittämistä tai jopa järjestämistä yhdessä?
 • Onko kuntasi, seutukuntasi tai maakuntasi alueella kehitystyötä, joka tähtää kuljetusten uudistamiseen (julkisten tai yksityisten tekemänä, hankkeissa tai perustyönä)?

Jos on, kerro näille kehitystyön tekijöille oman yrityksesi tarpeista ja kiinnostuksestasi aiheeseen.
Jos ei ole, kysy tarpeesta ja mahdollisuudesta aloittaa kehitystyö.

 

Liikenteeseen liittyvä kehitystyö vaihtelee alueittain. Myös kehitystyötä tekevät organisaatiot vaihtelevat. Siksi tällaisessa blogitekstissä ei voi tyhjentävästi kertoa, keneen olla yhteydessä tai missään vaiheessa ollaan menossa.

 

GC-yrityksen kannattaa seurata oman kunnan, seutukunnan tai maakunnan kuljetuksiin liittyvää keskustelua ja tuoda esille oman yrityksen kuljetuksiin liittyviä olosuhteita ja tarpeita. Silloin kehitystyötä tekevät tahot saavat konkreettista tietoa tarpeista ja ratkottavista kysymyksistä. Siten asiat voivat lähteä kehittymään GC-yritykselle tarpeelliseen suuntaan.

 


yhteistyössä mukana: