Laatumerkin uusimislomake

Etusivu » Yhdistys » Lomakkeet » Laatumerkin uusimislomake

Täytä lomake huolellisesti. Huomioithan, että palvelun/palvelukokonaisuuden GC-sisältöön liittyvät muutokset eivät sisälly uusimisprosessiin.

Palvelun/palvelukokonaisuuden GC-sisällön muuttuessa tulee täyttää Laatumerkin hakulomake UUSI -lomake, joilloin palvelu/palvelukokonaisuus käsitellään täysin uutena hakemuksena (myös hinta on sama kuin uudella hakijalla).

 

Green Care -laatumerkin saaneen tiedot

Henkilöstömäärä


Haen laatumerkilleni kolmen (3) vuoden jatkoaikaa


 

Green Care -laatumerkin uusijan antamat lisätiedot

Olemme Green Care Finland ry:n jäsen
Haemme jatkoa


Merkin uusiakseen ja pitääkseen hakijan tulee olla GCF Ry:n jäsen sitoutuen alan eettiseen ohjeistukseen.

Muutokset 

Lisätiedot muutoksista (jotka eivät liity palvelun/palvelukokonaisuuden GC-sisältöön)

Voit tehdä pieniä muutoksia uusimisprosessin yhteydessä. Alla on listattu muutokset, jotka voidaan käsitellä uusimisprosessissa. Alla esittämäsi muutokset menevät laatulautakunnan käsittelyyn. HUOM! Ilmoita alla vain MUUTTUVIEN kohtien tiedot (aiempi tieto & muutos perusteluineen).

 

1) Palvelun tai palvelukokonaisuuden nimen muutos (palvelun GC-sisältö ei ole muuttunut)

 

2) Palveluntuottajan/vastuuhenkilön muutos (palvelun GC-sisältö ei ole muuttunut)

 

3) Toimipaikka-/toimintaympäristömuutos (mutta palvelu pysyy samana)

 

4) Muutokset asiakasryhmissä, kuten ikä tms. (mutta palvelu pysyy samana)

 

Liite

*

Pakolliset kentät * 

 

Laatumerkin uusiminen

Jatkoaika on kolme (3) vuotta. Laatulautakunta ottaa yhteyttä hakijaan noin kahden viikon sisällä uusimislomakkeen saapumisesta. Uusimisen hyväksynnän jälkeen merkin saaneella on ilmoitusvelvollisuus muutoksista kuten ennenkin.

 

Uusimishinta

Mikrotoimijat (alle 10 työntekijää): uusiminen ei muutoksia kokonaishinta 100€, pienin muutoksin 200€.

Suuret toimijat (vähintään 10 työntekijää): uusiminen ei muutoksia kokonaishinta 150€, pienin muutoksin 300€.

Merkin haku yhdessä toisen toimijan kanssa: uusiminen ei muutoksia kokonaishinta 150€, pienin muutoksin 300€.

Laskutus kahdessa erässä. Ensimmäinen lasku hakemuksen saavuttua. Toinen lasku vain jos muutoksia ja vasta muutosten hyväksynnän jälkeen.

 

Lisätietoja

Uusimisprosessi

Prosessi ja hakemuksen sisältö: laatulautakunta@gcfinland.fi

Verkkosivut, todistukset ja laskutus: toimisto@gcfinland.fi

yhteistyössä mukana: