Virkistysalueiden huollon ja käytön koordinointi eteläisellä Saimaalla

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Virkistysalueiden huollon ja käytön koordinointi eteläisellä Saimaalla

Hankkeen nimi
Virkistysalueiden huollon ja käytön koordinointi eteläisellä Saimaalla

Organisaatio: Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

 

Kesto: 01.05.2022 - 31.12.2023

 

Projektipäällikkö: Heidi Korhonen

 

Sähköposti: heidi.korhonen [at] ekvas.fi

 

Puhelin: 040-822 3020

 

Lisätietoja: https://ekarjala-retkeily.fi/ekvas/kehittamishankkeet/koordi/

 

Virkistysalueiden ja retkisatamien huollon tehtävät ovat olleet kasvussa viime vuosien aikana kävijämäärien nousun myötä. Eteläisen Saimaan alueella virkistys- ja retkeilypalveluja ylläpitävät seudulliset virkistysalueorganisaatiot pääosin kuntien rahoituksella. Retkikohteiden laadun, luonnonympäristön ja kävijöiden turvallisuuden ylläpitämiseksi huollon tasoa erilaisissa retkikohteissa ja eri tahojen toteuttamana on tarpeen yhtenäistää ja nostaa. Huollon toteutuminen vaikuttaa kävijöiden viihtyisyyteen ja rakenteiden kestävyyteen.

 

Alueen toimijat haluavat yhdessä paremmin koordinoida virkistyskohteiden omistajien, huoltotahojen sekä eri toimijoiden yhteistyötä, selkeyttää työnjakoa ja viestintää eri käyttäjäryhmille sekä kerätä tietoa kävijöistä palvelujen kehittämistä varten. Tällä hankkeella edistetään retkisatamien ja virkistysalueiden ylläpidon järjestelmää toimijoiden ja asukkaiden hyödyksi. Toimenpiteillä kehitetään toimintamalleja ja parannetaan tiedonkulkua käyttäjien ja ylläpitäjien välillä sekä palvelujen tuottajien ja huolto-organisaatioiden kesken, jotta huoltotoimenpiteet ja rakenteiden kunnostus pystytään ajoittamaan tarkoituksenmukaisesti.

 

Hankkeessa tehdään käyttäjätutkimus, jolla kartoitetaan kehittämistarpeita sekä tehdään suunnitelmia retkikohteiden palvelujen parantamiseksi. Hankkeessa luotavia käytäntöjä voi hyödyntää myös muualla Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.

 

Tärkeänä tavoitteena on ohjeistaa Saimaalla liikkuvat ja retkikohteiden palvelujen käyttäjät huolehtimaan omalta osaltaan puhtaan Saimaan ja upeiden retkikohteiden säilymisestä tuleville sukupolville.

 

Hanke on Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella Saimaalla toimivien retkeilypalveluita ylläpitävien tahojen yhteistyöhanke. Hanketta on valmisteltu Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön, Saimaan virkistysalueyhdistyksen, Saimaa Geopark ry:n ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n yhteistyönä. Hanke kohdistuu Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueelle.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Etelä-Karjala

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2022

Hankkeen päättymisvuosi
2023

yhteistyössä mukana: