Tolvanen, Taimi. Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Tolvanen, Taimi. Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3.

Aineiston nimi: Tolvanen, Taimi. Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3.

Aineiston sisältö:

 

luonto kuntoutusympäristönä

 

 

Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä
ja palveluilla -hankkeessa (ESR) on kehitetty luontoon tukeutuva, osallisuutta
vahvistava kuntoutustoiminnan malli, jossa sovelletaan yksilökeskeistä
ajattelua.
Tämä opas käsittelee sosiaalisena kuntoutuksena tai muuna osallisuutta vahvistavana
palveluna toteutettavan luontotoiminnan yksilökeskeistä suunnittelua,
sen periaatteita ja siinä käytettäviä työvälineitä. Se on tarkoitettu sosiaalija
terveysalalla toimivien luontotoiminnan ohjaajien ja valmentajien käyttöön.
Oppaasta voivat hyötyä myös muut Green Care -toimijat.

 

Linkki oppaaseen. 

 

PÅ SVENSKA

Materiaalityyppi
Tietokirja

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Rovaniemi Lapin ammattikorkea koulu

yhteistyössä mukana: