Hankkeen nimi
Green Care -hoiva

Hankkeen päätoteuttaja

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset

 

Yhteystiedot

terhi.valisalo@proagria.fi
0400- 463 129

 

johanna.maki-rautila@eskoo.fi
050 - 474 6796

 

Hankkeen muut toimijat

Eskoon Tuki- ja osaamiskeskus, Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

 

Hankkeen sivut

Green Care hoiva | Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Pohjanmaa

Hankekuvaus

Green Care -hoivahankkeen tavoitteena on löytää maaseudulle kumppanuusmallin avulla uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -ympäristöjä Green Care -hoivapalveluiden tuottamiseen. Kumppanuusmallissa yhteistyökumppaneina toimivat maaseutuyrittäjät ja sote-palveluiden tuottajat, jotka yhdessä pystyvät toteuttamaan laadukkaan Green Care -hoivapalvelun.

 

Hankkeessa toteutetaan 15 toimintaympäristössä palvelutestauksia, joiden avulla kumppanuusmallia kehitetään erilaisissa luontoympäristöissä (maaseutuyrityksissä) ja erilaisten asiakasryhmien testaamina.


Lisäksi hankkeessa innostetaan ja valmennetaan maaseutuyrittäjiä Green Care -toimintaan, tehdään kaksi opintomatkaa, kerrotaan hankkeen tuloksista sekä seminaarissa että tekemällä verkkojulkaisu.

 

Hankkeen toimintakausi on 1.12.2019-31.12.2022.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Etelä-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2022

yhteistyössä mukana: